Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nie. Program Erasmus+ je postavený na nadnárodnej spolupráci.Vzdelávacia aktivita je nadnárodná mobilita a zahŕňa prinajmenšom dve účastnícke organizácie z dvoch rôznych krajín programu: vysielajúcu (v našom prípade slovenskú organizáciu) a hostiteľskú organizáciu (zahraničnú).