Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • V programe neexistujú špecifické projekty s takýmto názvom, avšak prenos inovácií z jedného vzdelávacieho prostredia do iného je možný v projektoch KA 2 - Strategické partnerstvá, a to vo všetkých sektoroch vzdelávania. V každom prípade však projekt musí mať prínos pre všetky organizácie tvoriace partnerstvo.