Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Implementácia prvkov a nástrojov ECVET (Európskeho systému kreditov v OVP) v prihláškach KA1 v sektore OVP nie je povinná, avšak je národnou agentúrou odporúčaná, pretože významne zvyšuje ich kvalitu. ECVET podporuje transparentnosť, definovanie, hodnotenie, validáciu a uznanie získaných výsledkov vzdelávania, ako aj tvorbu mobilitných partnerstiev ECVET.

    Viac informácií, dokumentov, metodík a príkladov dobrej praxe je na stránke http://www.erasmusplus.sk/ecvet/.