Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • V programe Erasmus+ môžu budúci učitelia realizovať stáže študentov vysokých škôl v rámci Kľúčovej akcie KA1.