Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky k záverečným správam

  • Závisí to od toho čo ho predmetom sú tie náklady v medzifáze. Napr. odmena za koučovanie alebo mentoring účastníkov je úplne v poriadku. Vždy je však lepšie kontaktovať Národnú agentúru a overiť si náklady, či je možné aby boli oprávnené. Potreby vzdelávacích aktivít sú rôzne, preto nie je možné zovšeobecniť oprávnenosť nákladov na určitý zoznam. Dôležité je, že všetky náklady musia byť v súlade zo zásadou primeranosti, opodstatnenosti a spĺňajú zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.