Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Európsky plán rozvoja (European Development Plan) je dôležitá časť prihlášky projektu podaného v rámci KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorá je povinná pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých. Európsky plán rozvoja má obsahovať konkrétny popis stratégie rozvoja organizácie v dlhodobom časovom horizonte z hľadiska jej internacionalizácie, modernizácie a skvalitnenia vzdelávacích služieb, ako aj spôsob, akým daný projekt prispeje k napĺňaniu tejto stratégie.