Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • V rámci projektu KA2 - Strategické partnerstvá je možné podať :
    a) jednosektorový projekt, ktorý je zameraný na jeden sektor vzdelávania,
    b) medzisektorový projekt, ktorý rieši problematiku viacerých sektorov vzdelávania a ktorý musí odrážať európsku prioritu/y a potreby relevantné pre viac sektorov vzdelávania. Žiadateľ/koordinátor sa musí rozhodnúť, na ktorú cieľovú skupinu bude projekt primárne zameraný a ktorý zo sektorov vzdelávania v ňom bude hrať dominantnú úlohu. Na základe toho si zvolí prihlášku dominantného sektora vzdelávania, pričom v texte prihlášky uvedie, na ktoré ďalšie sektory vzdelávania a prioritu/y sa bude projekt orientovať (prihláška bude hodnotená v rámci sektora, ktorý bol zvolený za dominantný).