Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Áno, je to možné v rámci projektu KA2 – Strategické partnerstvo v sektore školského vzdelávania. Nejde však o samostatnú aktivitu/prihlášku, ale o doplnkovú vzdelávaciu aktivitu "Dlhodobá mobilita žiakov" v trvaní 2 až 12 mesiacov, ktorá musí prispievať k naplneniu hlavných cieľov projektu. V sektore odborného vzdelávania a prípravy sú možné iba krátkodobé výmeny skupín žiakov (3 dni až 2 mesiace bez dní na cestu), a to v rámci Vzdelávacích/vyučovacích/školiacich aktivít; ich realizácia musí byť odôvodnená a musí prispieť k dosiahnutiu cieľov projektu.