Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky ku KA1 - Mládežnícke výmeny

  • Projekty mládežníckych výmen, EDS a Mobility pracovníkov s mládežou so zapojením partnerských krajín (zoznam krajín je uvedený v Príručke programu na str. 136) je možné realizovať v rámci akcie KA2 – Budovanie kapacít v oblasti mládeže. Tieto projekty sa predkladajú do Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru, bližšie informácie nájdete v Príručke programu.