Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Áno, projektoví partneri sa môžu dohodnúť na posunutí realizácie projektových aktivít za predpokladu, že všetky plánované a schválené aktivity budú zrealizované v rámci oprávneného obdobia stanoveného v zmluve.
    Aktivity realizované mimo oprávneného obdobia uvedeného v článku I.2 príslušnej zmluvy budú považované za neoprávnené.
    Príjemca by mal o týchto zmenách národnú agentúru informovať. Následne zmeny v realizácií projektových aktivít musí príjemca dodatočne zdôvodniť v záverečnej, resp. priebežnej správe.