Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Príloha č. III ku Zmluve o poskytnutí grantu – Finančné a zmluvné pravidlá, v časti IV. Pravidlá a podmienky pre krátenie grantu z dôvodu slabej, čiastočnej alebo neskorej realizácie upravuje hranice bodového hodnotenia, platné pre krátenie grantu nasledovne:
    - o 25 %, ak bodové hodnotenie záverečnej správy bude najmenej 40 bodov a menej ako 50 bodov;
    - o 50 %, ak bodové hodnotenie záverečnej správy bude najmenej 26 bodov a pod 40 bodov;
    - o 75 % ak bodové hodnotenie záverečnej správy bude pod 25 bodov.