Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Platforma výsledkov projektov Erasmus+

  • E-mailové oznámenie zo strany EK obdržia všetci príjemci klúčovej akcie KA1 a KA2 schválení v roku 2014 a 2015. Pre projekty KA1 je vkladanie projektových výsledkov do platformy dobrovoľné. V prípade projektov KA2 ide o povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí grantu. Všetky projekty KA2 sú povinné nahrať do platformy svoje projektové výstupy, či už ide o intelektuálne výstupy, analýzy, rôzne materiály didaktické, diseminačné, závery z multiplikačných podujatí a pod, ktoré je možné zverejniť.