Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Táto položka sa môže rozdeliť medzi partnerov. Príjemca grantu (VŠ z krajiny programu) dostáva rozpočet na podporu na organizáciu v zastúpení všetkých partnerov. Záleží na dohode medzi partnermi. Rozdelenie rozpočtu na podporu na organizáciu odporúčame zaznamenať v medziinštitucionálnej zmluve.