Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Nie. Výška grantu na individuálnu podporu a cestu je fixná a nesmie sa znižovať a ani navyšovať.