Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Nie, minimálny počet 5 dní platí pre jednu mobilitu v jednej partnerskej inštitúcii. Zamestnanec môže učiť na dvoch inštitúciách v jednej partnerskej krajine len za predpokladu, že na každej vysokoškolskej inštitúcii strávi minimálne 5 dní. V danom prípade sa jedná o 2 mobility. Ak sú tieto mobility hneď za sebou a účastník sa nevracia medzi nimi domov, má nárok na grant len na jednu cestu.

    V Mobility Tool + sa to vyrieši nasledovne: pri druhej mobilite vyberiete 0-9 km vzdialenostné pásmo, zakliknete "Travel Grant - Grant Not Required". Do poznámok je potom potrebné uviesť, že účastník nedostal príspevok na grant z dôvodu, že už sa na mieste nachádzal v súvislosti s predchádzajúcou mobilitou.