Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Áno, pokiaľ to vie príjemca grantu zdôvodniť a poukázať na význam takýchto mobilít z pohľadu inštitúcie. Pri viacnásobných mobilitách je potrebné v prípade študenta dodržať pravidlo, že súčet mobilít v rámci programu Erasmus+ a aj v rámci predchádzajúceho Programu celoživotného vzdelávania nesmie presiahnuť súhrnne 12 mesiacov za stupeň vzdelávania.