Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všetky projekty

2014-1-AT01-KA201-000896
ACT in Europe
Gymnázium Andreja Kmeťa
2014-1-AT01-KA201-000905
Enhanced Skills, Competence and Practice for the Economy
Gymnázium - Gimnázium Štúrovo
2014-1-AT01-KA201-000909
Ecological, what Else? Sustainable Schools on the fast Lane in Europe!
Stredná odborná škola
2014-1-BG01-KA201-001396
Forensics and Creative Theatre
Gymnázium
2014-1-BG01-KA201-001459
Games Always Make Everyone Supportive
Základná škola
2014-1-CZ01-KA201-001750
Další evropská spolupráce mateřských školek 3
Materská škola
2014-1-CZ01-KA201-001752
Handmade Tradition
Materská škola
2014-1-CZ01-KA201-001759
Together at a Table
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2014-1-CZ01-KA201-001785
Solidarity without Frontiers
Základná škola
2014-1-DE03-KA201-001294
Ready >> Set >> Go - for Life after School as happy Europeans
Základná škola
2014-1-DE03-KA201-001363
Plastic-S-kills - Die Plastiktüte zwischen Kult und Katastrophe
Obchodná akadémia
2014-1-DE03-KA201-001540
Berufliche Perspektiven in Europa
Gymnázium
2014-1-EL01-KA201-001286
Technology for Life
Základná škola - Alapiskola
2014-1-ES01-KA201-003384
Trilinguablog
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-ES01-KA201-004683
Roll the Dice
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
2014-1-ES01-KA201-004981
Lessons for Present, Lessons for Future
Gymnázium Angely Merici
2014-1-FR01-KA201-008545
Local Food, Global Change
Základná škola
2014-1-HU01-KA201-002273
The Danube knows no Borders
Obchodná akadémia I. Karvaša
2014-1-IE01-KA201-000307
Raising Expectations through Erasmus+
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
2014-1-IT02-KA201-003368
A Virtual Intertextual Tour across Ancient Entrepreneurship
Hotelová akadémia
2014-1-LT01-KA201-000650
Socialize, Observe, Learn
Základná škola
2014-1-NL01-KA201-001069
21st Century Europeans, power to the Pupils
Gymnázium - Gimnázium
2014-1-NL01-KA201-001125
Under the Same Sky, O pen Minds and Equal Rights for All
Základná škola
2014-1-PL01-KA201-002787
Career in Art
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika
2014-1-PL01-KA201-002875
Creativity knows no Borders
Gymnázium Mikuláša Kováča
2014-1-PL01-KA201-002887
Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
2014-1-PL01-KA201-003429
Building Potencial of School in Areas of Healthy Lifestyle and Protecting Environment the Way of Balanced Students' Development
Základná škola s materskou školou
2014-1-PL01-KA201-003623
Our Digital Science Lab
Cirkevná spojená škola
2014-1-PT01-KA201-000823
Old Jobs and New Jobs
Základná škola Haniska
2014-1-RO01-KA201-002885
Healthy European Youth
Stredná odborná škola
2014-1-SE01-KA201-000929
The Creative Lion
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2014-1-SE01-KA201-000961
Europeans Teaching and Learning Together
Stredná odborná škola drevárska
2014-1-SK01-KA101-000034
Komunikujme- učme sa - spolupracujme
Základná škola s materskou školou, Babín
2014-1-SK01-KA101-000038
Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
2014-1-SK01-KA101-000041
Implementing CLIL method into the school curriculum
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2014-1-SK01-KA101-000043
Implementing CLIL method as a tool for motivation of students with educational difficulties
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA101-000044
Study, practise, know
Cirkevná spojená škola
2014-1-SK01-KA101-000046
Overcoming Cultural Borders Within European Community And Its Implementation Into Education
Gymnázium, Partizánske
2014-1-SK01-KA101-000065
Inspiring ERA
Gymnázium bilingválne
2014-1-SK01-KA101-000104
PROGRES - Profesionálny Rast Osobnosti = Globálny Rozvoj Edukačného Systému
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000106
Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2014-1-SK01-KA101-000107
Language development of pedagogical staff
Základná škola s materskou školou, Bučany
2014-1-SK01-KA101-000108
Profesijný rozvoj pedagógov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Základná škola nár. um Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou
2014-1-SK01-KA101-000136
Vzdelaný učiteľ + Kreatívny učiteľ = Lepší učiteľ
Gymnázium Angely Merici
2014-1-SK01-KA101-000141
Anglický jazyk ako prostriedok na ceste k výchove dobrých, múdrych a aktívnych detí
Súkromná základná škola, J. Bakossa 5, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000145
Internacionalizácia a modernizácia vzdelávania
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša
2014-1-SK01-KA101-000148
Inovatívny učiteľ - európsky rozmer školy
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
2014-1-SK01-KA101-000160
Stále IN
Gymnazium bl. Pavla Petra Gojdiča
2014-1-SK01-KA101-000168
English is Easy!
Materská škola
2014-1-SK01-KA101-000181
European School - Key to Modern European Education
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné
2014-1-SK01-KA101-000184
Vzdelávame sa v Európe, vzdelávame pre Európu.
Evanjelické gymnázium
2014-1-SK01-KA101-000186
Rozvoj inovatívnych metód vzdelávania anglického jazyka na Javorke
Gymnázium, Javorová 16, Spišska Nová Ves
2014-1-SK01-KA101-000189
TEACHER TRAINING COURSES
Základná škola pre žiakov s autizmom
2014-1-SK01-KA101-000194
V medzinárodnom svete sa nestratíme
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
2014-1-SK01-KA101-000200
Spoločná Európa
Gymnázium Ľ. Štúra
2014-1-SK01-KA101-000202
Inovatívne metódy vyučovania na základnej škole
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
2014-1-SK01-KA101-000204
Zlepšenie kvality vyučovania cudzích jazykov
Základná škola, Zázrivá
2014-1-SK01-KA101-000205
GMRSKE Slovakia
Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
2014-1-SK01-KA101-000213
"Narnijskí učitelia bez vrások"
Cirkevná základná škola - Narnia
2014-1-SK01-KA101-000227
Zjednotení v rôznorodosti
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
2014-1-SK01-KA101-000234
Projektový management pre multikultúrne výmenné projekty v Európe
Gymnázium Bilíkova
2014-1-SK01-KA101-000238
Anglický jazyk - okno do Európy
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
2014-1-SK01-KA101-000239
Cesta k modernizácii a inovácii vyučovacieho procesu
Základná škola s materskou školou, Demandice
2014-1-SK01-KA101-000240
Počúvať srdcom
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
2014-1-SK01-KA101-000246
Enseignement pratique du francais par une méthode comparative
Základná škola
2014-1-SK01-KA101-000250
Z regiónu do sveta - zdokonaľme si anglický jazyk
Základna škola s materskou školou Terézie Vansovej
2014-1-SK01-KA101-000252
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka , motivovanie žiakov, využívanie nových technológií vo výchovno-vzdelávacom procese
Základná skola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Vinica
2014-1-SK01-KA101-000269
Moderný učiteľ
Základná škola Pavla Dobšinského
2014-1-SK01-KA101-000289
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov a príprava na zmenu maturitnej skúšky úrovne C1
Spojená škola, Novohradská
2014-1-SK01-KA101-000293
Zlepšenie metodológie vyučovania cudzích jazykov na Gymnáziu Varšavská
Gymnázium
2014-1-SK01-KA101-000294
Hospitácie odborných predmetov na stredných školách v Hamburgu
Gymnázium Bilíkova
2014-1-SK01-KA101-000307
Modernizácia a skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov
Základná škola E. M. Šoltésovej
2014-1-SK01-KA101-000314
Let's take new steps in our teaching
Spojená škola sv. Františka z Assisi
2014-1-SK01-KA101-000316
Rozvoj školy a kvality vzdelávania
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin
2014-1-SK01-KA101-000323
Metodika vyučovania anglického jazyka s využívaním moderných metód a moderných technológií so zameraním na kreativitu, efektívne jazykové vyučovanie a spoznávanie kultúry anglicky hovoriacichín
Základná škola, P. Horova, Michalovce
2014-1-SK01-KA101-000325
To share the received
Evanjelická spojená škola
2014-1-SK01-KA101-000326
Pokroková škola má vzdelaných učiteľov
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000339
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou, Partizánska Ľupča 419
2014-1-SK01-KA101-000355
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka a zvýšenie motivácie žiakov využitím nových metód na Základnej škole Rajčianska 3.
Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava
2014-1-SK01-KA101-000357
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou, Stankovany
2014-1-SK01-KA101-000362
Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2014-1-SK01-KA101-000370
Vzdelávacie mobility pre učiteľov cudzích jazykov
Základná škola Dr. J. Dérera
2014-1-SK01-KA101-000372
Podporou európskych jazykov a školského riadenia za vyššiu kvalitu vzdelávania
Základná škola
2014-1-SK01-KA101-000374
Alternatíva spoza hraníc
Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2014-1-SK01-KA101-000389
Farby a zvuky Európy
Základná umelecká škola, Sliač
2014-1-SK01-KA101-000390
Talking in English is easy
Základná škola, Predmier
2014-1-SK01-KA101-000392
O krok vpred s etwinningom
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
2014-1-SK01-KA102-000009
Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2014-1-SK01-KA102-000012
Remeslo v susednejine 2015
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2014-1-SK01-KA102-000013
Odborným vzdelávaním bližšie k praxi
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2014-1-SK01-KA102-000014
London work experience
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2014-1-SK01-KA102-000017
Inovácia odbornej prípravy ako súčasť Európskeho plánu rozvoja školy
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000023
Zvyšovanie kvality odbornej praxe v mobilitných stážach
Stredná odborná škola, Gemerska 1, Košice
2014-1-SK01-KA102-000028
Zahraničnou praxou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola Piešťanská
2014-1-SK01-KA102-000035
Meeting European Labour Market and Organization of Vocational Training in Europe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000036
Tradičné regionálne jedlá v modernej gastronómii
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000039
Spoznajme originalitu talianskej gastronómie
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000050
Moderné odborné vzdelávanie - motivovaný, tvorivý a úspešný študent
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
2014-1-SK01-KA102-000051
Our Contribution Our Chance
Obchodná akadémia v Rožňave
2014-1-SK01-KA102-000056
Experience in Europe I
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000057
Interkultúrna odborná príprava zdravotníckych asistentov
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
2014-1-SK01-KA102-000058
Prax za hranicami - lepšia znalosť v odbore
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
2014-1-SK01-KA102-000059
Mobilita študentov v zahraničí - lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu
Spojená škola, Hlinská 31, 010 01 Žilina
2014-1-SK01-KA102-000061
Internacionalizácia odborného vzdelávania
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2014-1-SK01-KA102-000063
Získavanie nových zručností v španielskej stredomorskej gastronómií v Andalúzií
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000066
Nursing experience in England and in Czech republic
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
2014-1-SK01-KA102-000068
Stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon profesie
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
2014-1-SK01-KA102-000075
Implementácia záhradníckej bioprodukcie v podnikaní
Stredná odborná škola, Rakovice
2014-1-SK01-KA102-000078
Cvičíme odbornosť manažérov a ekonómov na trhoch otvorenej Európy
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000086
Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti pneumatických, hydraulických a CNC systémov
Spojená škola, Martin
2014-1-SK01-KA102-000087
Stáž žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu vzdelávania
Stredná odborná škola Púchov
2014-1-SK01-KA102-000088
The Internship of Young Economists
Obchodná akadémia, Lučenec
2014-1-SK01-KA102-000095
Odborná prax v zahraničí
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
2014-1-SK01-KA102-000096
We learn for a common Europe
Stredná odborná škola veterinárna
2014-1-SK01-KA102-000103
Sklári vinách EÚ
Stredná odborná škola sklárska
2014-1-SK01-KA102-000124
Škola a prax bez hraníc
Stredná priemyselná škola v Snine
2014-1-SK01-KA102-000126
Učenie sa pre budúcnosť
Spojená škola, Nižná
2014-1-SK01-KA102-000127
Rozvíjanie profesionálnych zručností v beauty službách
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000129
Nové trendy v odbornej praxi žiakov
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
2014-1-SK01-KA102-000130
Technológie, inovácie a spolupráca
Miba Sinter Slovakia, s.r.o.
2014-1-SK01-KA102-000132
Nové horizonty žilinských stavbárov
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
2014-1-SK01-KA102-000133
Modernizácia, internacionalizácia, skvalitňovanie odborného vzdelávania a zvyšovanie profesnej uplatniteľnosti študentov prostredníctvom realizácie praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000138
Odborná prax a jazyková zdatnosť III.
Spojená škola
2014-1-SK01-KA102-000147
Mobilita študentov našej školy, ako predpoklad ich úspešného uplatnenia v zamestnaní.
Súkromná stredná odborná škola podnikania
2014-1-SK01-KA102-000149
Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2014-1-SK01-KA102-000150
INTERBEAUTY - rozšírenie odborných kompetencií žiakov odboru kozmetička a vizážistka
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000157
EUROPRAX pre  rožňavských technikov
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava
2014-1-SK01-KA102-000162
Moderne žiť s umením
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
2014-1-SK01-KA102-000164
Rozvoj kompetencií v službách a remeslách
Spojená škola
2014-1-SK01-KA102-000167
Mobilitou k novým poznatkom, inováciám a lepšej odbornej príprave žiaka
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice
2014-1-SK01-KA102-000169
Nové skúsenosti v odbore grafik digitálnych médií II.
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000170
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná skola - Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
2014-1-SK01-KA102-000171
Európa potrebuje vzdelaných
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000175
Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
2014-1-SK01-KA102-000178
Zvyšovanie kvality technického rozhľadu v študijných odboroch mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca
2014-1-SK01-KA102-000179
Zvyšovaním zručností študentov a učiteľov podporme konkurencieschopnosť regiónu
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2014-1-SK01-KA102-000180
Získavanie pracovných skúsenosti v cudzojazyčnom prostredí
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
2014-1-SK01-KA102-000183
Living and working in Europe / Život a práca v Európe
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000187
Odborné kompetencie študentov v praxi
Global Contract s.r.o.
2014-1-SK01-KA102-000190
Získavajme nové obzory praxou v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2014-1-SK01-KA102-000191
Odborná prax študentov
Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury
2014-1-SK01-KA102-000192
Mobilita- lepšia príležitosť na európskom trhu práce
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2014-1-SK01-KA102-000193
Odbornosťou k úspešnosti
Global Contract s.r.o.
2014-1-SK01-KA102-000208
Do Európy za vzdelaním
Stredná odborná škola automobilová
2014-1-SK01-KA102-000209
Zahraničná odborná stáž – nové cesty na európsky trh práce
Spojená škola
2014-1-SK01-KA102-000210
Európske cesty v odbornom vzdelávaní
1. Slovenský strojársky klaster
2014-1-SK01-KA102-000218
Mladí gastronómovia na ceste k zvyšovaniu kvalifikácie a presadeniu sa v Európe
Združenie Mladé Slovensko
2014-1-SK01-KA102-000224
Zvyšovanie kompetencií a zručnosti žiakov v špeciálnych podmienkach.
Stredná odborná škola lesnícka
2014-1-SK01-KA102-000226
Odborná prax v zahraničí - nové zručnosti a kompetencie.
Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
2014-1-SK01-KA102-000248
Vzájomná výmena odborných vedomostí na medzinárodnej úrovni inšpiruje k tvorivosti
Stredná odborná škola informačných technologií
2014-1-SK01-KA102-000249
Zahraničná stáž ako súčasť úspešnej profesionálnej kariéry
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2014-1-SK01-KA102-000256
Európsky rozmer odbornej praxe
Stredná priemyselná škola strojnícka
2014-1-SK01-KA102-000259
Medzinárodná prax-úspech v budúcnosti
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000261
Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce.
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2014-1-SK01-KA102-000264
Forest for Future
Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica
2014-1-SK01-KA102-000270
Improve your chance at European job market
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000273
Moderné technológie- elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
2014-1-SK01-KA102-000280
Odborná stáž ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rastu žiakov školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, SNP 41, Šahy
2014-1-SK01-KA102-000283
Teachers´ Training and Students´ Competences Improvement
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
2014-1-SK01-KA102-000291
In the Footsteps of J. A. Comenius
Stredná pedagogická škola
2014-1-SK01-KA102-000296
Inovatívny pracovník inšpirovaný zahraničnými skúsenosťami.
Súkromná stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000301
Innovationstore
Stredná odborná škola, Púchov
2014-1-SK01-KA102-000302
Európska chemická prax
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000311
Vzdelanie, zručnosti a skúsenosti pre európsky trh práce
Stredná odborná škola podnikania
2014-1-SK01-KA102-000317
Rozvoj kompetencií budúcich zdravotníkov za hranicami Slovenska
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
2014-1-SK01-KA102-000320
Transfer inovácií vo floristike v partnerstve FLORNET
Stredná odborná škola, Pruské 294
2014-1-SK01-KA102-000324
EuroMoba - európska mobilita
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000335
Skvalitnenie nácviku ošetrovateľských činností u zdravotníckych asistentov v rámci odborných stáží
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA102-000344
Inovatívne v grafike
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
2014-1-SK01-KA102-000359
Turiec do Európy, Európa do Turca 2014
K.A.B.A. Slovensko
2014-1-SK01-KA102-000371
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Komárno
2014-1-SK01-KA102-000383
Zahraničné skúsenosti v odbornej praxi zdravotníckych asistentov
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA102-000384
From traineeship in England to a better professional life.
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
2014-1-SK01-KA102-000512
Móda v súvislostiach vizuálneho merchandisingu a fotografie
Stredná priemyselná škola Svidník
2014-1-SK01-KA103-000003
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita, Košice
2014-1-SK01-KA103-000005
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000006
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
2014-1-SK01-KA103-000007
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000008
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica
2014-1-SK01-KA103-000010
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2014-1-SK01-KA103-000016
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2014-1-SK01-KA103-000019
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000020
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2014-1-SK01-KA103-000021
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita
2014-1-SK01-KA103-000024
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2014-1-SK01-KA103-000026
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000029
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2014-1-SK01-KA103-000030
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2014-1-SK01-KA103-000031
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2014-1-SK01-KA103-000032
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2014-1-SK01-KA103-000033
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2014-1-SK01-KA103-000047
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000048
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2014-1-SK01-KA103-000052
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2014-1-SK01-KA103-000055
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000062
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola
2014-1-SK01-KA103-000073
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000082
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita
2014-1-SK01-KA103-000089
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000113
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000135
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2014-1-SK01-KA103-000139
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2014-1-SK01-KA103-000152
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.
2014-1-SK01-KA103-000257
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho
2014-1-SK01-KA103-000285
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
WorkSpace Europe
2014-1-SK01-KA103-000343
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2014-1-SK01-KA103-000373
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2014-1-SK01-KA104-000115
BeLLL (Be Life Long Learning)
Harmony - Tvoja cesta poznania, s.r.o.
2014-1-SK01-KA104-000223
Mobility pedagogických zamestnancov Jazykovej školy Žilina v oblasti vzdelávania dospelých
Jazyková škola Žilina
2014-1-SK01-KA104-000229
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ako kľúč modernizácie vzdelávacieho procesu
Mgr. Daniela Kočajdová - Jazyková škola Progres
2014-1-SK01-KA104-000315
QUALED Staff Qualification Plan
Qualed občianske združenie pre kvalifikáciu a vdelávanie
2014-1-SK01-KA104-000361
Hodina angličtiny ako zážitok (pre dospelých a pokročilých študentov)
SpeakUp
2014-1-SK01-KA104-000388
Trough the power of the question improving the quality of staff and administration
Saplinq
2014-1-SK01-KA108-000330
WorkSpace Europe
2014-1-SK01-KA200-000481
Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Strom života
2014-1-SK01-KA200-000489
Skills Training for Effective Practice
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2014-1-SK01-KA200-000491
Russian Online
Edukácia@Internet
2014-1-SK01-KA201-000431
Bags to do in your city
Základná škola Dr. J. Dérera
2014-1-SK01-KA201-000434
from Classroom To Career
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA201-000436
No Enemies Violence - Equal Rights
Spojená škola, Martin
2014-1-SK01-KA201-000441
V rozprávkovom lese
Základná škola s materskou školou, Madunice
2014-1-SK01-KA201-000445
Key Competences for School Sustainability
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA201-000457
European Network of Debate Teachers
Slovenská debatná asociácia
2014-1-SK01-KA201-000472
MEDIA EDUCATION: FROM PASSIVE CONSUMERS TO ACTIVE CREATORS
Stredná priemyselná škola, Svidník
2014-1-SK01-KA201-000485
Touching Hearts for Environmental International Awareness
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2014-1-SK01-KA201-000500
Bezpečná energia - energia pre budúcnosť
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2014-1-SK01-KA202-000450
High Quality of Vocational Education and Training - European best methods for improving VET system
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2014-1-SK01-KA202-000495
Flash Electro
Centre for Modern Education (SK)
2014-1-SK01-KA203-000464
FOOD QUALITY AND CONSUMER STUDIES
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2014-1-SK01-KA203-000470
Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr
Technická univerzita v Košiciach
2014-1-SK01-KA203-000507
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SMEs' Innovations
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
2014-1-SK01-KA204-000435
Ľudové remeslo-šanca pre každého
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2014-1-SK01-KA204-000437
Educational Senior Network
Univerzita Komenského v Bratislave
2014-1-SK01-KA204-000486
Strengthening of the capacities of individuals through establishment of the municipality social business / Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania
Nezisková organizácia EPIC
2014-1-SK02-KA105-000008
Empowerment of young people and their ability to participate actively in society
Ekumenická rada cirkví v SR
2014-1-SK02-KA105-000011
LEPŠIE POROZUMIEŤ
TYMIÁN
2014-1-SK02-KA105-000017
Beauty of nature through media
NS FOCUSDCA
2014-1-SK02-KA105-000022
Tradičné netradične v komunitnom hospodárení
OZ Guľôčka
2014-1-SK02-KA105-000023
Serving - Sharing - Mutual Understanding
Miestne združenie YMCA Nesvady
2014-1-SK02-KA105-000024
CONNECTION III
Spoločenstvo evanjelickej mládeže - OCSEM Púchov
2014-1-SK02-KA105-000026
Cesty k porozumeniu
Spoločenstvo evanjelickej mládeže - oblastné centrum
2014-1-SK02-KA105-000027
Užitočné prepojenia (Useful Connections)
Alter Nativa
2014-1-SK02-KA105-000028
Education and integration for development
Miestne združenie YMCA Nesvady
2014-1-SK02-KA105-000036
REFLECT community center
Občianske združenie STOPY
2014-1-SK02-KA105-000039
5,6,7...8
Tanečný klub Aura Dance
2014-1-SK02-KA105-000041
Bringing young people together for the good of community
Mladiinfo Slovensko
2014-1-SK02-KA105-000043
Creating Experience
Mládežnícka organizácia Plusko
2014-1-SK02-KA105-000044
I will be volunteer II.
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2014-1-SK02-KA105-000045
Megaphone 2: Speak Loud - Europe is Listening!
Mladiinfo Slovensko
2014-1-SK02-KA105-000050
Here we go
Detská organizácia FÉNIX, o.z.
2014-1-SK02-KA105-000052
Disable the label
Nadácia Krajina harmónie
2014-1-SK02-KA105-000053
T4T of experiential learning
Preles
2014-1-SK02-KA105-000056
Show me the way
NS Unstoppable
2014-1-SK02-KA105-000059
Being Optimised Over Support and Training
Človek v tísni, o.p.s.
2014-1-SK02-KA105-000061
www...
NS No tak
2014-1-SK02-KA105-000062
MOVE 2 LIVE BETTER
IDEŠ HORE
2014-1-SK02-KA105-000064
Stanica - Open Cultural Space (Iuri Bursulaia)
Truc sphérique
2014-1-SK02-KA105-000066
Getting involved - getting international
Slovenský skauting
2014-1-SK02-KA105-000068
I will be volunteer 3
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2014-1-SK02-KA105-000073
NEXT DOOR - Stimulating interregional youth initiatives in Central Europe and Southern Caucasus
Agentúra pre rozvoj Gemera
2014-1-SK02-KA105-000075
Nízkoprahové programy pre deti a mládež
Mládež ulice
2014-1-SK02-KA105-000079
Let´s hold hands in the community development
Združenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne mesto"
2014-1-SK02-KA105-000086
European bridge in our mind
Mladiinfo Slovensko
2014-1-SK02-KA105-000197
STOP the BULLY
NS HAM
2014-1-SK02-KA205-000269
Simulátor pracovných pohovorov
n.o. EPIC
2014-1-SK02-KA205-000274
Chudoba a zamestnanie
TENENET
2014-1-SK02-KA347-000256
Rozhoduj o Európe?
Centrum pre európsku politiku
2014-1-SK02-KA347-000265
Sme zvedaví, chceme participovať, štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi
AKRAM-IRO
2014-2-SK02-KA105-000099
Creative Youth
KERIC
2014-2-SK02-KA105-000206
Youth Magazine VOICES
Mladiinfo Slovensko
2014-2-SK02-KA105-000207
Developing skills for the better tomorrow
Mladiinfo Slovensko
2014-2-SK02-KA105-000208
New Age Volunteers
Mladiinfo Slovensko
2014-2-SK02-KA105-000211
GREEN YOUR LIFE!
Mladiinfo Slovensko
2014-2-SK02-KA105-000212
Dance and visual art in Labyrint
Tanečné divadlo Alternatív
2014-2-SK02-KA105-000213
My Little Country
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
2014-2-SK02-KA105-000216
Seed Inside Us 2014
Modrá Sova, o.z.
2014-2-SK02-KA105-000217
Brace for Impact
Domka - Association of Salesian Youth
2014-2-SK02-KA105-000218
EDS v centre voľného času na vidieku
The Centre of Leisure Time
2014-2-SK02-KA105-000219
Find Your Beat: Innovative Education and Research in Environmental Field
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie
2014-2-SK02-KA105-000221
Shake It Up!
Veľký Meder centrum mládeže, n.o.
2014-2-SK02-KA105-000222
Spojené kráľovstvá
Sachoplasti
2014-2-SK02-KA105-000226
You(th) and Non-Formal Education are the best!
Euro-project youth group
2014-2-SK02-KA105-000227
Life with Nature
Pospolitosť pre harmonický život
2014-2-SK02-KA105-000228
Stanica - Open Cultural Space (Learning by Doing)
Truc sphérique
2014-2-SK02-KA105-000230
Volunteering in the community center CESPOM 2014
CESPOM Centrum sociálnej pomoci mladým
2014-2-SK02-KA105-000232
Between culture
PJ80
2014-2-SK02-KA105-000234
Improve autistic youth with EVS
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
2014-2-SK02-KA105-000235
Tabačka Kulturfabrik - New Beginning
Bona Fide
2014-2-SK02-KA105-000239
Collab Lab
ZK IMA Pcolka
2014-2-SK02-KA105-000240
Building bridges
YMCA na Slovensku
2014-2-SK02-KA105-000241
Dokončenie sebestačnej osady
Eko-osada o.z.
2014-2-SK02-KA105-000242
Active youth lab
Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
2014-2-SK02-KA105-000248
Aktívna a zdravá mládež Európy
Youth information center Snina
2014-2-SK02-KA105-000249
European Yoyo Calling 2014
Slovenská yoyo asociácia
2014-2-SK02-KA105-000250
Jazykové vzdelávanie (nielen) cez internet
Edukácia@Internet
2014-2-SK02-KA105-000253
BE ECO - BE IN
The Hope
2014-2-SK02-KA105-000254
Space for culture
A4 - Asociacia zdruzeni pre sucasnu kulturu
2014-2-SK02-KA105-000257
Rozvojom zručností proti nezamestnanosti
Active Youth
2014-2-SK02-KA105-000259
RoMancipate Youthself
Association of Young Roma
2014-2-SK02-KA105-000260
Spolu dokážeme urobiť viac pre tých, ktorí to potrebujú
YMCA MZ NITRA
2014-2-SK02-KA105-000262
Vojnová sekera
Tak, n.o.
2014-2-SK02-KA205-000364
Competent in Volunteering - Competent in Live
Platforma dobrovoľňíckych centier a organizacii
2014-2-SK02-KA205-000410
Active citizenship with global dimension
Človek v ohrození
2014-2-SK02-KA205-000412
Zvýšenie kompetencií a využitie nevyužitého potenciálu mladých ľudí na riešenie európskych sociálnych problémov.
Challengest s.r.o.
2014-2-SK02-KA347-000331
Chceme zmenu!
ZIPCEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
2014-3-SK02-KA105-000339
We are in the world
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže