Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všetky projekty

2015-1-BG01-KA219-014230
Effective Communication - A Successful Future Life
Základná škola
2015-1-CY01-KA219-011849
ARTS@CREATIVITY.EU
Zakladna skola Severna21 Moldava nad Bodvou
2015-1-CZ01-KA219-013712
FIT School Children from Finland, Slovakia and the Czech Republic
Základná škola Sama Cambela
2015-1-CZ01-KA219-013831
Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou
Obchodná akadémia
2015-1-CZ01-KA219-013834
Be fit!
Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
2015-1-CZ01-KA219-013852
Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka
Stredná priemyselná škola
2015-1-CZ01-KA219-013921
Let's Walk and Learn - Education viaTourist Paths in Europe
Gymnázium
2015-1-CZ01-KA219-013955
Student Entrepreneurship in Europe
Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
2015-1-CZ01-KA219-014005
Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
2015-1-DE03-KA219-013489
Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten
Základná škola - Grundchule, Hradné námestie 38, Kežmarok
2015-1-DE03-KA219-013493
European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology
Gymnázium sv. Františka Assiského
2015-1-DE03-KA219-013567
COMBATING AND PREVENTING BULLYİNG IN SCHOOLS OF EUROPE
ZS Gabora Bethlena
2015-1-DE03-KA219-013590
We move (in) Europe - yesterday, today, tomorrow
Základná škola s materskou školou Radošina, kpt. Nálepku 530/13 956 05 Radošina
2015-1-DE03-KA219-013639
Hänsel und Gretel - ein inklusives Kulturprojekt
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
2015-1-DE03-KA219-013647
Say NO to indifference
Gymnázium
2015-1-DE03-KA219-013808
KoBra - Koblenz trifft Bratislava – Working together in Europe
Zakladna skola s materskou skolou
2015-1-DE03-KA219-013840
Young European Cooperatives
Obchodná akadémia
2015-1-ES01-KA219-015525
Creative Ways Of Teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Attitude
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2015-1-ES01-KA219-015646
Climate and climate change. Influence of climate on Human populations
Gymnázium F. G. Lorcu
2015-1-ES01-KA219-015710
SOS Planet A Robotics Project
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
2015-1-ES01-KA219-015783
S/he's Equal in Europe
Zakladna skola s materskou skolou krala Svatopluka
2015-1-ES01-KA219-015895
EUROPEAN VALUES AND ATTITUDES
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
2015-1-ES01-KA219-015927
THE EURO-SCHOOL REPORTERS
Zakladna skola
2015-1-FR01-KA219-014887
Head in the clouds
Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
2015-1-HR01-KA219-013057
United through cultural and natural diversity - learning through research
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
2015-1-HR01-KA219-013112
Presenting Legends Across the Continent in European Schools
Zakladna skola
2015-1-IT02-KA219-015285
FLIP&MOVIE
Zakladna skola s materskou skolou Zeliarska 4, Kosice
2015-1-NL01-KA219-008813
Scientific innovation and research of GLOBAL HEALTH CHALLENGES
Gymnazium Jana Papanka
2015-1-PL01-KA219-016579
Young Entrepreneurs on Start!
Súkromná obchodná akadémia
2015-1-PL01-KA219-017195
Nature detectives
Gymnazium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2015-1-RO01-KA219-015104
LIBRARY A MAGIC PLACE
Základná skola s materskou skolou Józsefa Kármána s vyucovacím jazykom madarským Lucenec Kármán József Alapiskola és Óvoda Lucenec
2015-1-SK01-KA101-008548
Zvyšovanie záujmu žiakov o vzdelanie a jazyky
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
2015-1-SK01-KA101-008550
Developing Self, Students and School
1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008583
Európa v nás, my v Európe
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
2015-1-SK01-KA101-008590
Zvyšovanie funkčnej gramotnosti v práci učiteľa s informačnými a komunikačnými technológiami
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008596
CLIL - Contemporary language
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2015-1-SK01-KA101-008602
Teacher Development
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA101-008605
Odvaha v učení nám už nechýba
Základná škola, Martinská 20, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008606
Besst Study Group
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
2015-1-SK01-KA101-008610
Bilingválnosťou k multikulturalizmu
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
2015-1-SK01-KA101-008617
vzdelávanie učiteľa pre vzdelávanie žiaka
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica
2015-1-SK01-KA101-008618
Škola pre život
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany
2015-1-SK01-KA101-008620
Zvyšovanie kvality riadenia a efektívnosti výchovno -vzdelávacieho procesu
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA101-008622
Creative Teachers make Creative Pupils for Creative Society
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné 514
2015-1-SK01-KA101-008628
Project Management for cross-cultural exchange projects in Europe
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008644
Tvorí celá rodina
Základná škola Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
2015-1-SK01-KA101-008645
We love CLIL
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
2015-1-SK01-KA101-008647
Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
2015-1-SK01-KA101-008652
Zanietený učiteľ=zanietený žiak - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Zakladná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008654
Implementácia prvkov metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského 3, Komárno
2015-1-SK01-KA101-008658
Efektívne využitie IKT pre skvalitnenie učenia sa našich žiakov
Základná škola P. J. Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
2015-1-SK01-KA101-008661
Školskí mediátori
Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava - Jarovce
2015-1-SK01-KA101-008668
Cudzie jazyky v popularizácii vedy
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008676
POPRastieme spolu
Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008682
S jazykmi do Európy
Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008711
Profesijný rozvoj učiteľov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou, Bzince pod Javorinou
2015-1-SK01-KA101-008716
Aktívne a inovatívne
Základná škola, Hlavná 121, Gelnica
2015-1-SK01-KA101-008718
Diverzita v škole ako príležitosť zvýšiť kvalitu
Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
2015-1-SK01-KA101-008725
Cudzie jazyky - brána do sveta
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008729
CAD/CAM technológie
Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
2015-1-SK01-KA101-008731
Step Up! Inovácia a obohatenie vyučovania anglického jazyka
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, ul 17. novembra 1276, Čadca
2015-1-SK01-KA101-008734
Riaďme školu excelentne
Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
2015-1-SK01-KA101-008738
Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach
Zakladná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
2015-1-SK01-KA101-008742
Zlepšenie metodiky vyučovania cudzích jazykov na škole
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča
2015-1-SK01-KA101-008744
Let´s talk English together
Základná škola s materskou školou, Hradná 64, Súľov
2015-1-SK01-KA101-008748
Poznanie cez skúsenosti
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008750
Moderné vyučovanie na Gymnáziu v Gelnici
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
2015-1-SK01-KA101-008752
Priatelia šachu
Základná škola Hrnčiarska 13, Humenné
2015-1-SK01-KA101-008755
Projektové manažérstvo pre interkultúrne výmenné projekty v rámci Európy
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008759
Moderný učiteľ základ modernej školy
Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Sŕnie
2015-1-SK01-KA101-008767
Možnosti bez hraníc
Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2015-1-SK01-KA101-008776
Výučba anglického jazyka u žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry
2015-1-SK01-KA101-008777
Komunikujme so svetom
Základná škola, Hlavná 375/26, Gbelany
2015-1-SK01-KA101-008778
Be creative, be innovative, be a new generation teacher
Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava
2015-1-SK01-KA101-008779
Viac hláv, viac rozumu, alebo nápady na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka a podporu jeho sebavedomia prostredníctvom netradičných foriem práce
Základná škola, Československej armády 22, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008789
Spoznávajme britskú kultúru a spoločnosť
Základná škola sv.Andreja-Svorada a Benedikta, ul. 1 mája 7, Trenčín
2015-1-SK01-KA101-008791
Moderný učiteľ - moderná škola
Základná škola s materskou školou, Jastrabá
2015-1-SK01-KA101-008793
Interanational dimensions of culture
Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
2015-1-SK01-KA101-008796
Learning with pleasure
Základná škola, Bajzova 2, Predmier
2015-1-SK01-KA101-008800
Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
2015-1-SK01-KA101-008801
Creative teaching at secondary school
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA101-008807
Funtastic English
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Ovoda, Hlavná 193, Orechová Potôň
2015-1-SK01-KA101-008809
Language in context
Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerkovej - Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA101-008812
Zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a zdokonalenie jazykových kompetencií učiteľov
Základná škola, Ul. Aurela Stodolu 60, Martin
2015-1-SK01-KA101-008818
Kreatívne postupy vo vyučovaní v špeciálnej škole
Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008820
English Language Revitalization
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008821
Budovanie excelentnej školy
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008822
Implementácia nových trendov vo výchovno-vzdelávacom a riadiacom procese
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008824
Na ceste k excelentnej škole
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
2015-1-SK01-KA101-008825
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním inovačných metód
Základná škola, Zemplínska Široká
2015-1-SK01-KA101-008827
Improvement in Teacher's competences
Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA101-008828
Nechceme byť dobrí, chceme byť lepší
Zakladná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, ul. Karola Supa 48, Lučenec
2015-1-SK01-KA101-008833
Nové myšlienky a prax pre školu
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
2015-1-SK01-KA101-008837
Zlepšujme sa aktívne, využívaním moderných technológií a CLIL
Základná škola, Masarykova 19/A, Košice
2015-1-SK01-KA101-008845
Cesta k vybudovaniu excelentnosti školy
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2015-1-SK01-KA101-008847
Moderný, inovatívny učiteľ vychováva štastných žiakov
Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
2015-1-SK01-KA101-008852
Zmena je v nás
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008858
Modernizáciou vyučovania k zvyšovaniu motivácie žiakov
Gymnázium Janka Jesenskeho, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
2015-1-SK01-KA101-008864
Prezentácia regiónu Rajeckej doliny pomocou využívania nových technológií na tvorbu materiálov v anglickom jazyku a využívaním inovatívnych metód na získanie potrebných zručností pre komunikáciu v anglickom jazyku.
Zakladná škola, Lipová 2, Rajec
2015-1-SK01-KA102-008551
Odborná stáž v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008558
Na prax do zahraničia
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
2015-1-SK01-KA102-008559
Rozšírenie medzinárodnej spolupráce a zvýšenie kvality stáží
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
2015-1-SK01-KA102-008573
Equus, Canis, Agriculture
Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
2015-1-SK01-KA102-008587
Solar way
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008588
Za technikou do Európskej únie
Stredná odborná škola informačných technológii, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008589
Žijeme a tvoríme spoločne
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008594
Vycestujme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008595
Work Experience London
Obchodná akadémia, Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
2015-1-SK01-KA102-008599
Zvyšovanie profesijnej uplatniteľnosti študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom rozvíjania odborných vedomostí a zručností v edukačnom a pracovnom prostredí partnerských organizácií
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa
2015-1-SK01-KA102-008607
New Opportunities in Multimedia and Art
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, 040 11, Košice
2015-1-SK01-KA102-008609
Teória - poklad, prax - kľúč k nemu
Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
2015-1-SK01-KA102-008621
Inovácie v odbornej praxi
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, 934 29 Levice
2015-1-SK01-KA102-008627
Mobilitou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
2015-1-SK01-KA102-008629
EUROPRAX – záruka úspechu v zamestnaní
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
2015-1-SK01-KA102-008633
Praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008634
Rozšírme si zahraničné obzory
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008635
Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008636
Odborná prax a jazyková zdatnosť IV
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA102-008637
Zvyšovanie mobility absolventov strednej odbornej školy kvôli lepšiemu uplatneniu na trhu práce EU
Stredná odborná škola, Mierová 727, 072 22 Strážske
2015-1-SK01-KA102-008638
Odborná prax v zahraničí – záruka profesionálneho a odborného rastu
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder - Nagymegyer
2015-1-SK01-KA102-008639
Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná skola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
2015-1-SK01-KA102-008640
Vzdelávajme sa duálne
Obchodná akadémia Dolný Kubín, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
2015-1-SK01-KA102-008641
Internacionalizáciou vzdelávania k zvýšeniu jeho kvality
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica
2015-1-SK01-KA102-008643
Vzdelávaním k úspechu
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo
2015-1-SK01-KA102-008646
Vzdelanie pre lepšiu odbornú, osobnostnú a jazykovú prípravu žiakov na trh práce
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008653
Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby
Spojená škola, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
2015-1-SK01-KA102-008655
K úspechu v živote vedú hlboké odborné a jazykové vedomosti
Stredná odborná škola -Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
2015-1-SK01-KA102-008656
Agro - Cool - Tour
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo
2015-1-SK01-KA102-008660
Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v Spojenej škole v Detve
Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva
2015-1-SK01-KA102-008664
Mobilita - najlepší krok za európskym pracovným úspechom
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA102-008665
Students´ internships in England and Germany
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava
2015-1-SK01-KA102-008667
Krok za krokom k úspešnej budúcnosti
Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, 977 46 Brezno
2015-1-SK01-KA102-008670
Podpora rozvoja odborných strojárskych kompetencií žiakov
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
2015-1-SK01-KA102-008674
Prax - škola života
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008678
Odborníkov pre Európu
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
2015-1-SK01-KA102-008680
Prax dopravákov pre potreby praxe.
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen
2015-1-SK01-KA102-008683
Zvyšovaním kognitívnych vedomostí, schopností, zručností a návykov študentov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
2015-1-SK01-KA102-008684
Mládež a tradície otvárajú hranice
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom
2015-1-SK01-KA102-008686
Dobrou praxou k dobrej práci
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008687
Mobilitou k novým kompetenciám, inováciám a uplatneniu absolventa-elektrotechnika v praxi
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008688
Odborná prax v zahraničí 2
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice
2015-1-SK01-KA102-008691
Európa nových možností
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra
2015-1-SK01-KA102-008694
Work Experience in Europe
Obchodná akadémia Lučenec, Lúčna 4, 984 01 Lučenec
2015-1-SK01-KA102-008698
Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby
Stredná umelecká škola Kežmarok, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
2015-1-SK01-KA102-008701
Podnikanie na vidieku potrebuje nápady
Stredná odborná škola, Pod Banošom 80, 974 11 Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008703
Zdokonalenie získaných vedomostí a zručností študentov v Dome ošetrovateľskej starostlivosti Coloma Court v Londýne
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
2015-1-SK01-KA102-008706
GO MOVET III - Mobility Across Europe
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA102-008707
Zahraničná odborná prax - cesta k pracovnému úspechu
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
2015-1-SK01-KA102-008708
Spoznaj svet prostredníctvom skla
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
2015-1-SK01-KA102-008709
Uplatnenie bazálnej stimulácie v základnej ošetrovateľskej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 01 Poprad
2015-1-SK01-KA102-008710
Teória a empíria
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 15 Snina
2015-1-SK01-KA102-008721
Lesáci v Česku
Stredná odborná škola, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce
2015-1-SK01-KA102-008726
Nadobúdanie nových kompetencií a zručností žiakov formou duálneho vzdelávania a prípravy vinách EU
Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín
2015-1-SK01-KA102-008728
Remeslo 2016
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA102-008736
Improve your skills
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
2015-1-SK01-KA102-008740
Mladí GEMERČANIA vo svete
Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, 050 01 Revúca
2015-1-SK01-KA102-008749
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
2015-1-SK01-KA102-008751
Zahraničnou odbornou stážou pre praktický život
Sukromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
2015-1-SK01-KA102-008753
Vzdelanie pre život
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany
2015-1-SK01-KA102-008754
Open World of Education
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA102-008756
Beauty in IT
Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany
2015-1-SK01-KA102-008758
Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008766
Stáž v zahraničí – nové kvalifikované zručnosti a kompetencie
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom, Kopaničná 237, 966 01 Hliník nad Hronom
2015-1-SK01-KA102-008768
Dopravári v Budapešti
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008769
Cestovný ruch očami mladých v EÚ
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
2015-1-SK01-KA102-008771
Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
2015-1-SK01-KA102-008782
Turiec do Európy, Európa do Turca 2015
K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, 036 01 Martin
2015-1-SK01-KA102-008784
Zručnosti pre budúcnosť
Stredná odborná škola, Jesenského 903, 980 61 Tisovec
2015-1-SK01-KA102-008788
Young Farmers Mobility in New Trends in Greenhouse Production
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra
2015-1-SK01-KA102-008792
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
2015-1-SK01-KA102-008797
Zahraničná mobilita ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rozvoja žiakov a pedagógov školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, 936 01 Šahy
2015-1-SK01-KA102-008804
Strojárstvo - budúcnosť nášho regiónu
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom
2015-1-SK01-KA102-008810
Zvýšenie úrovne odborných kompetencií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
2015-1-SK01-KA102-008811
"Look What I Did!''-Portfolios in Nursery Schools
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, 054 01 Levoča
2015-1-SK01-KA102-008816
Sme v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko Duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
2015-1-SK01-KA102-008819
Get new skills for better job oportunities
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
2015-1-SK01-KA102-008826
Učíme sa učiť iných
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 Lučenec
2015-1-SK01-KA102-008829
Be ready for real business
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008839
Budujeme modernú Európu - prinášame kreatívne a inovatívne riešenia
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008849
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast praxou v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
2015-1-SK01-KA102-008867
Vzdelanie pre prax
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné
2015-1-SK01-KA102-008870
Kvalitné odborné vzdelanie - záruka úspechu na európskom trhu práce
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, 945 50 Komárno
2015-1-SK01-KA102-008871
Recyklácia- renesancia-reflexia (Dizajnérske, fotografické a dekoratérske reminiscencie)
Stredná priemyselná škola Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
2015-1-SK01-KA103-008546
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008547
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2015-1-SK01-KA103-008549
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008552
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2015-1-SK01-KA103-008555
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA103-008556
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita v Prešove
2015-1-SK01-KA103-008560
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008562
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2015-1-SK01-KA103-008564
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008569
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008571
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008572
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2015-1-SK01-KA103-008574
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
2015-1-SK01-KA103-008575
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008576
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2015-1-SK01-KA103-008592
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008593
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2015-1-SK01-KA103-008597
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2015-1-SK01-KA103-008608
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Danubius
2015-1-SK01-KA103-008611
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA103-008616
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2015-1-SK01-KA103-008619
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2015-1-SK01-KA103-008659
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2015-1-SK01-KA103-008666
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2015-1-SK01-KA103-008669
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008672
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA103-008673
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2015-1-SK01-KA103-008679
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola n.o.
2015-1-SK01-KA103-008693
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2015-1-SK01-KA103-008702
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008722
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2015-1-SK01-KA103-008730
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008772
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Work Space Europe
2015-1-SK01-KA103-008785
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s.
2015-1-SK01-KA103-008794
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2015-1-SK01-KA104-008563
Learning for life
Jazyková škola Palisády 38, Bratislava
2015-1-SK01-KA104-008581
Šanca pre minority
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
2015-1-SK01-KA104-008603
EEG biofeedback ako cesta rozvoja a pomoci zamestnancov
Person s.r.o., Kováčska 40/270, Košice
2015-1-SK01-KA104-008806
Informačné technológie a kreativita v modernizácii výučby anglického jazyka
Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59, Čadca
2015-1-SK01-KA104-008832
Improving quality of staff and administration through the power of the question
Saplinq, Viničná 36, Zlaté Moravce
2015-1-SK01-KA104-008854
Effective communication
Native School of English s.r.o., Kollárova 73, Martin
2015-1-SK01-KA104-008866
Európa, región - jazykom k práci
Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
2015-1-SK01-KA107-008626
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA107-008631
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Prešovská uni v Prešove
2015-1-SK01-KA107-008689
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Paneurópska univerzita
2015-1-SK01-KA107-008717
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2015-1-SK01-KA107-008727
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Žilinská univerzita v Žiline
2015-1-SK01-KA107-008747
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej spravy v BA
2015-1-SK01-KA107-008760
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
2015-1-SK01-KA107-008770
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola Danubius
2015-1-SK01-KA107-008773
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2015-1-SK01-KA107-008817
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
2015-1-SK01-KA107-008868
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA107-008869
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Komenského
2015-1-SK01-KA107-008876
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA109-008987
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2015-1-SK01-KA109-008988
Stredná odborná škola drevárska
2015-1-SK01-KA109-008989
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2015-1-SK01-KA109-008991
Stredná priemyselná škola
2015-1-SK01-KA109-008993
Stredna priemyselna skola-Ipari Szakközépiskola
2015-1-SK01-KA109-008996
Stredná odborná škola
2015-1-SK01-KA109-008997
Stredná odborná škola sklárska
2015-1-SK01-KA109-008998
Obchodná akadémia Nitra
2015-1-SK01-KA109-008999
Stredná odborná škola automobilová
2015-1-SK01-KA109-009002
Stredná odborná skola informačných technologií
2015-1-SK01-KA109-009003
Spojená škola
2015-1-SK01-KA109-009008
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2015-1-SK01-KA201-008937
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions
Univerzita Konštantína filozofa
2015-1-SK01-KA201-008942
World of Work
Dr. Josef Raabe Slovensko
2015-1-SK01-KA202-008883
Learning, training and working for better perspectives and employability
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky
2015-1-SK01-KA202-008890
Rozvoj duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch (Enhancing the dual education system in small and medium size enterprises)
EkoFond, n.f.
2015-1-SK01-KA202-008909
"STEP AHEAD" - The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry
Stredná odborná škola automobilová
2015-1-SK01-KA202-008925
Partnerstvo v odbornom vzdelávaní
Spojená škola
2015-1-SK01-KA202-008951
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training
Newport Group, a.s.
2015-1-SK01-KA202-008970
Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA203-008915
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
Univerzita Komenského v Bratislave
2015-1-SK01-KA203-008959
UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA204-008930
Life from soil
SOSNA
2015-1-SK01-KA204-008946
Inovácie v kognitívnych tréningoch pre dospelých na európskej úrovni
Centrum MEMORY
2015-1-SK01-KA204-008958
Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
2015-1-SK01-KA204-008982
MEDART – Methods of Education for Disadvantaged Adults Rooted in Theatre
Divadlo bez domova
2015-1-SK01-KA219-008873
School can be fun
Zakladná škola
2015-1-SK01-KA219-008873
School can be fun
Zakladna Skola Park Angelinum
2015-1-SK01-KA219-008877
Let´s save the life on our planet
Zakladna skola Viliama Záborského
2015-1-SK01-KA219-008881
Na vandrovke s číslicami
Súkromná základná škola, ul. SNP 96/366, Nová Dubnica
2015-1-SK01-KA219-008886
Help me to understand
Evanjelická spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008886
Help me to understand
Evanjelická spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008887
Young European Leaders
Gymnázium bilingválne
2015-1-SK01-KA219-008888
History a (very) bit different: A virtual intercultural tour across the castle lifestyle
Stredná priemyselná škola
2015-1-SK01-KA219-008889
Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education
Zakladná škola s materskou školou F. J. Fugu
2015-1-SK01-KA219-008905
My work is my future
Súkromna základná škola s materskou skolou pre žiakov a deti s autizmom
2015-1-SK01-KA219-008914
Can you tell me the way to...? Tracing our European identity on foot.
Súkromná stredná odborná škola
2015-1-SK01-KA219-008917
Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií osvedčených postupov
Cirkevná spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008924
Veselá e-kniha angličtiny pre deti /Lively English book for children
Zakladna skola Andreja Bagara
2015-1-SK01-KA219-008926
Spring Celebration
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
2015-1-SK01-KA219-008966
Vitajte u nás !
Katolicka spojena skola sv. Vincenta de Paul, Saratovska 87, Levice
2015-1-SK01-KA219-008985
For Learners Around the Globe
Materska skola Juhoslovanska 4 Košice
2015-1-SK01-KA219-008986
younG ENterpreneurs In eUropean Schools
Gymnazium
2015-1-SK02-KA105-000433
Práca s deťmi a mládežou v Centre voľného času
Centrum voľného času
2015-1-SK02-KA105-000439
POVEDZME NIE RASIZMU V ŠPORTE
ZŠ s MŠ Školská 49
2015-1-SK02-KA105-000447
Raise your V.O.I.C.E. 2
Mladiinfo Slovensko
2015-1-SK02-KA105-000448
Sustainable lifestyle and Permaculture
Pospolitost pre harmonický život
2015-1-SK02-KA105-000449
Štiavnica pre dobrovoľníkov, dobrovoľníci pre Štiavnicu
Nadácia Baden-Powella
2015-1-SK02-KA105-000451
I´m volunteer, nice to meet you!
V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze
2015-1-SK02-KA105-000452
Work with pure children and disable youth in Azerbaijan
V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze
2015-1-SK02-KA105-000454
Time For Personality Mobility
Občianske združenie STOPY
2015-1-SK02-KA105-000455
Don´t be a couch potato
Youth Empowerment in a European Society
2015-1-SK02-KA105-000457
Sun for inclusion
Spoločnost na pomoc osobám s autizmom
2015-1-SK02-KA105-000458
Acquisition of social skills and competences of youngsters for future implementation in society
Ekumenická rada cirkví v SR
2015-1-SK02-KA105-000461
Vtancuj medzi nás
Karina Kobesová
2015-1-SK02-KA105-000462
Embrace diversity
Nadácia Krajina harmónie
2015-1-SK02-KA105-000463
Let´s break the barriers
ELPEgroup
2015-1-SK02-KA105-000464
Change Your Footprint!
Mladiinfo Slovensko
2015-1-SK02-KA105-000465
Mosty priateľstva
Spoločenstvo evanjelickej mládeže-oblastné centrum
2015-1-SK02-KA105-000467
Raw Insight into Social Exclusion
Človek v tísni, o.p.s.
2015-1-SK02-KA105-000468
Po vlastnej ceste
Informal group CESTA
2015-1-SK02-KA105-000469
GOING INTERNATIONAL
Centrum pre interkultúrny dialóg
2015-1-SK02-KA105-000470
Fighting Youth Unemployment and Social Exclusion
Združenie pre rozvoj osobnosti
2015-1-SK02-KA105-000472
Ako postaviť dom bez peňazí
Eko-osada o.z.
2015-1-SK02-KA105-000475
Jump in for health
Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
2015-1-SK02-KA105-000478
Social Circus
CirKusKus
2015-1-SK02-KA105-000479
Hidden beauty of graffiti
Youth leaders of RCM
2015-1-SK02-KA105-000482
Vojnová sekera 2 "The Hatchet II"
Tak, n.o.
2015-1-SK02-KA105-000483
Creative Youth
Občianske združenie KERIC
2015-1-SK02-KA105-000484
Photo in your Life
Cardio Youngs
2015-1-SK02-KA105-000485
I don´t know what to do
V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze
2015-1-SK02-KA105-000486
OWLish 2015
Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
2015-1-SK02-KA105-000488
Learning How to Grow in Garden
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
2015-1-SK02-KA105-000489
Skills for life
YMCA na Slovensku
2015-1-SK02-KA105-000490
Pridáš sa?
Spoločenstvo evanjelickej mládeže-OCSEMPuchov
2015-1-SK02-KA105-000492
Peer2Share
Saplinq
2015-1-SK02-KA105-000493
A Healthy World Starts With Us
Nadácia Baden-Powella
2015-1-SK02-KA105-000494
Food Waste - Think Wise
Luminosus, n.o.
2015-1-SK02-KA105-000496
Common features of European cultures
Dorkas
2015-1-SK02-KA105-000499
Raising the voices against the Corruption
Združenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne mesto"
2015-1-SK02-KA105-000501
Hľadajme k sebe cesty
Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banska Bystrica
2015-1-SK02-KA105-000503
Explore "another world" with EVS
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
2015-1-SK02-KA105-000505
Live Green!
Pimpimpáré uzitoćné využitie voľného času pre deti
2015-1-SK02-KA105-000509
Heartcore
Preles
2015-1-SK02-KA105-000514
Know Your Rights - Use Your Rights
A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour
2015-1-SK02-KA105-000515
Koľko jazykov vieš
WeForYou
2015-1-SK02-KA105-000516
Space for culture 2015
A4 - Asociacia zdruzeni pre sucasnu kulturu
2015-1-SK02-KA105-000525
Make Audience Listen
Ako doma Slovensko
2015-1-SK02-KA105-000526
Po stopách minulosti
Centaurus o.z.
2015-1-SK02-KA205-000519
Youth Activation - Long Term Ambition
Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
2015-1-SK02-KA205-000521
Biofarma- naše zamestnanie, naše poslanie!
YMCA MZ NITRA
2015-1-TR01-KA219-021496
Connect,Share and Get Enlighted
Stredna odborna skola elektrotechnicka
2015-1-TR01-KA219-022118
Better Environment Better Future
Obchodna akademia
2015-1-UK01-KA219-013450
REnewable Sustainable CUltural Enterprise in Europe
Zakladna skola s materskou skolou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
2015-1-UK01-KA219-013716
Vote with Your Feet
Zakladna skola s materskou skolou
2015-2-SK02-KA105-000532
New place, new possibilities
Velký Meder centrum mládeže, n.o.
2015-2-SK02-KA105-000535
Discover the world of business
Neformálna Skupina MVA
2015-2-SK02-KA105-000536
Malá škola života
silnejší-slabším
2015-2-SK02-KA105-000537
Learn and Change with EVS
A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour
2015-2-SK02-KA105-000538
Neviditeľná rómska mládež / Invisible Roma youth
QUO VADIS, o.z.
2015-2-SK02-KA105-000541
Voľnočasové aktivity pre znevýhodnenú mládež v Baku
SAVIO o.z.
2015-2-SK02-KA105-000543
Together for a Change
INEX SLOVAKIA
2015-2-SK02-KA105-000544
Cross the culture
By-Danube Active Young People
2015-2-SK02-KA105-000545
Experimental farm life and permaculture
Pospolitosť pre harmonický život
2015-2-SK02-KA105-000546
Project of st. Vincent in Bratislava
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
2015-2-SK02-KA105-000548
Start from yourself - Influence all!
ACET SR
2015-2-SK02-KA105-000550
Say it loudly
Rada študentov mesta Banská Bystrica
2015-2-SK02-KA105-000552
INDIVINDY
Modrá Sova, o.z.
2015-2-SK02-KA105-000554
Youth for active - Training course and Youth exchange
Youth Empowerment in a European Society
2015-2-SK02-KA105-000555
Medzinárodné dobrovoľníctvo pre miestnu komunitu II
Občianske združenie Kvas
2015-2-SK02-KA105-000556
Dobrovoľníci vo víre svetového Slovenska
Edukácia@Internet
2015-2-SK02-KA105-000560
Creative Youth
OBČIANSKE ZDRUŽENIE KERIC
2015-2-SK02-KA105-000563
Empowering Youths towards a sustainable future
BIOSPEKTRUM OBČIANSKE ZDRUŽENIE
2015-2-SK02-KA105-000564
Social Entrepreneurship for Youth Work
ZK IMA Pčolka
2015-2-SK02-KA105-000566
Divadlom proti bezdomovectvu mládeže
Divadlo bez domova
2015-2-SK02-KA105-000567
Tancovanie bez bariér - Dance without barrier
TK DANUBE
2015-2-SK02-KA105-000568
Take Your Chance
Mladiinfo Slovensko
2015-2-SK02-KA105-000569
UPeCe Fullness
Vysokoškolské združenie Cesta
2015-2-SK02-KA105-000571
Time to think differently
Generácia bez bariér
2015-2-SK02-KA105-000572
EDS v Quo Vadis
Priatelia Quo Vadis
2015-2-SK02-KA105-000573
Tabačka Kulturfabrik
Bona Fide
2015-2-SK02-KA105-000579
Graphical Facilitation
Občiansky spolok
2015-2-SK02-KA105-000582
Change the future
Mladiinfo Slovensko
2015-2-SK02-KA105-000592
Stanica - Open Cultural Space 2015/2016
Truc sphérique
2015-2-SK02-KA105-000595
Know the past, build the future
TANDEM n.o.
2015-2-SK02-KA105-000599
KREA(C)TIVE PARTNESHIP
TYMIÁN
2015-2-SK02-KA105-000601
Outgrow yourself in Slovakia
Mladiinfo Slovensko
2015-2-SK02-KA105-000602
Trainers and Employability
Preles
2015-2-SK02-KA105-000603
Intercultural dialogue
Velký Meder centrum mládeže, n.o.
2015-2-SK02-KA105-000604
Naše dedičstvo - kultúra i tradície
Obec Lendak
2015-2-SK02-KA105-000606
Prírodná záhrada v ekoosade
Eko-osada o.z.
2015-2-SK02-KA105-000607
Názov: It´s time to move on
detská organizácia FÉNIX,o.z
2015-2-SK02-KA105-000611
The Job Affair
Orbis Institute
2015-2-SK02-KA105-000615
Interreligious and intercultural dialogue for common education
MiSeVi Slovakia
2015-2-SK02-KA105-000629
Poznaj sám seba - Know thyself
Základná škola Slatinské Lazy
2015-2-SK02-KA105-000636
The Living Textbook - Innovative Education
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie
2015-2-SK02-KA105-000637
Unity
Depky group
2015-2-SK02-KA105-000640
Tolerance: A Fact or a Fiction?
Centrum voľného času - JUNIOR
2015-2-SK02-KA205-000608
CLOSER
Centrum pre interkultúrny dialóg
2015-2-SK02-KA347-000618
Hovorme viac - participácia mládeže a medzirezortná spolupráca
ZDRUŽENIE INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH CENTIER MLADÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE