Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všetky projekty

2016-1-AT01-KA219-016638_2
Keep In Touch, Europe!
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2016-1-AT01-KA219-016727_4
Leitfaden zur Abwicklung von Geschäften zwischen Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Österreich
Obchodná akadémia Považská Bystrica
2016-1-CY01-KA219-017309_5
Refugees and migrants seeking for their future in the united Europe(past-present-future)
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
2016-1-CZ01-KA219-023827_2
3D Techniques
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
2016-1-CZ01-KA219-023883_3
Legends Across Europe
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2016-1-CZ01-KA219-023892_2
Šíření a podpora porozumění českému a slovenskému jazyku u žáků středních škol a dětí v mateřských školách
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2016-1-CZ01-KA219-024022_2
Život na Valašsku a v Kysucách formou pohádkové loutkohry dětí MŠ Vyhlídka (Valašské Meziříčí) a MŠ SNP (Čadca)
Materská škola SNP
2016-1-CZ01-KA219-024046_2
Kde budu doma
Gymnázium Janka Jesenského
2016-1-DE03-KA219-022854_2
innovativ production & integrativ education
Technická akadémia
2016-1-DE03-KA219-022880_8
YOU-TOPIA
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-DE03-KA219-022892_2
Werte wagen - Partizipation in unserer Stadt
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
2016-1-DE03-KA219-022914_3
Creative Entrepreneurship in the Field of Leisure Activities in a European Context
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
2016-1-DE03-KA219-023075_4
Berufsorientierung und Lebensplanung in einer bewegenden Realität
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
2016-1-DK01-KA219-022338_2
Motivation by Innovation
Cirkevná spojená škola
2016-1-EE01-KA219-017292_5
Today a reader, tomorrow a leader
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
2016-1-EL01-KA219-023428_5
Education, Profession and European Citizenship
Stredná priemyselná škola
2016-1-ES01-KA219-024914_2
Exploring the Cold War - Bringing the Iron Curtain Down
Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
2016-1-ES01-KA219-025075_5
We are cooperARTive
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
2016-1-ES01-KA219-025300_2
E-MOTIONS
Základná škola Márie Medveckej
2016-1-ES01-KA219-025399_2
Europaws: An animal protection and conservation programme
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
2016-1-FR01-KA219-023885_2
Feel good to live together
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
2016-1-FR01-KA219-023890_2
YOUNG, EUROPEAN AND SKILLED
Spojená škola
2016-1-FR01-KA219-023901_4
Breaking barriers and Growing HEALTHY futures, A New Europe
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
2016-1-FR01-KA219-023992_2
Yes, we can...remember as EuropeansFrom a European memory of both world wars to a citizen and shared commemoration
Stredná priemyselná škola
2016-1-FR01-KA219-024069_3
THERMAL WATERS and SPAS: natural heritages and assets for the future
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie
2016-1-HR01-KA219-022161_4
Maths is Life
ZŠ s MŠ Trstice
2016-1-HU01-KA219-022948_4
Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program
Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda
2016-1-HU01-KA219-022951_4
Small legend researchers
Materská škola - Óvoda
2016-1-HU01-KA219-022969_2
LET'S GET TOGETHER AND PLAY PHYSICS
Základná škola s materskou školou
2016-1-HU01-KA219-022985_4
Pleasure of Reading, Pleasure of Writing
Základná škola Pavla Križku
2016-1-LI01-KA219-000069_2
"Youth for Europe". How do succeed in an multicultural Europe.
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky
2016-1-MT01-KA219-015198_5
Health, Earth, Agriculture, Recipes, and Technology at Heart
Základná škola Štefana Šmálika
2016-1-NO01-KA219-022053_3
The ICT road to STEM through TCC (The Information and Communications Technology road to Science, Technology, Engineering and Mathematics through Transnational Collaboration and Communication)
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
2016-1-PL01-KA219-026086_3
Nauczanie i uczenie się z ICT
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2016-1-PL01-KA219-026173_3
Healthy minds for happy lives
Spojená škola
2016-1-PL01-KA219-026305_6
CLIL as a Bridge to Real Life English
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
2016-1-PL01-KA219-026600_3
Lepsze wsparcie, lepszy wybór
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-PL01-KA219-026600_4
Lepsze wsparcie, lepszy wybór
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
2016-1-PL01-KA219-026640_2
How we teach and learn English
Stredná priemyselná škola
2016-1-PT01-KA219-022971_7
«European Rainbow: A Guide to teach European Citizenship»
Základná škola
2016-1-SI01-KA219-021561_5
Social media in formal education
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
2016-1-SK01-KA101-022125
GMRSKE Slovakia II.
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
2016-1-SK01-KA101-022135
Beyond the Borders - Posúvame hranice
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín
2016-1-SK01-KA101-022139
Učiť sa znamená objavovať
Základná škola, Nám. L. Novomeského 20, Košice
2016-1-SK01-KA101-022140
Being inspired CLIL
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2016-1-SK01-KA101-022149
Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe
Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
2016-1-SK01-KA101-022150
START: Study, Teach And Reform Teaching
Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022159
Inovácia výučby anglického jazyka a práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
Základná škola, Limbová 30, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022175
Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022176
Skvalitnením odborných kompetencií učiteľov zvyšovať a inovovať kvalitu výučby na medzinárodnej úrovni
Základná škola Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
2016-1-SK01-KA101-022194
Rozvíjanie odborného anglického jazyka na strednej odbornej škole
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022202
"Vyučovanie posunkového jazyka." /Teaching Sign Language/
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu, ČSA 183/1, Kremnica
2016-1-SK01-KA101-022208
Medzinárodné skúsenosti - profilácia školy
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022214
Rovnaké šance pre všetkých
Základná škola s materskou školou Častá
2016-1-SK01-KA101-022219
Hľadáme nové skúsenosti /Searching for new experience
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
2016-1-SK01-KA101-022227
Let´s motivate
Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča
2016-1-SK01-KA101-022229
Spoločne pre zelenú Európu
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022234
Kľúče k úspechu
Základná škola Pavla Križku, Pavla Križku 392/8, Kremnica
2016-1-SK01-KA101-022246
Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu
Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3189, Poprad
2016-1-SK01-KA101-022252
Mobilitami učiteľov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022255
Learning for better teaching
Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
2016-1-SK01-KA101-022275
SOFIA
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022278
Keď vzdelávať (sa) je radosť
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
2016-1-SK01-KA101-022280
V škole je fajn. Aj preto, že môžem byť tým, kým som.
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
2016-1-SK01-KA101-022285
Škola pre budúcnost
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022295
English and methodology for English teachers
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022315
Zamestnanci vo svete práce
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
2016-1-SK01-KA101-022321
Technika - most do budúcnosti našej školy
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022326
Cudzí jazyk - základ fungujúcej multikultúrnej Európy
Základná škola, Staničná 13, Košice
2016-1-SK01-KA101-022329
Motivácia žiakov pomocou nových metód výučby v anglickom jazyku
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022338
Privilégium naučiť sa
Gymnázium, Poštová 9, Košice
2016-1-SK01-KA101-022354
Zvyšovanie profesionálnych a osobných kvalít zamestnancov
Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou
2016-1-SK01-KA101-022365
CLIL and Effective Teaching Strategies
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca
2016-1-SK01-KA101-022371
Používajme cudzí jazyk aktívne
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
2016-1-SK01-KA101-022376
Smerom k profesionalite
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022379
Európa pre všetkých
Gymnázium L. Štúra, 1.mája 170/2, Trenčín
2016-1-SK01-KA101-022380
Moderné mobilné učenie a práca s aplikáciami v outdoorovom prostredí
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
2016-1-SK01-KA101-022389
Učme sa s najlepšími: od tvorivosti v oblasti prírodných vied a európskych jazykov k budúcim perspektívam
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
2016-1-SK01-KA101-022406
Naša škola - dom bez bariér
Piaristicka spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
2016-1-SK01-KA101-022411
"School in my heart: strengthening a healthy relationship among Parents and Teachers"(Škola v mojom srdci: posilňovanie zdravého vzťahu medzi rodičmi a učiteľmi")
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
2016-1-SK01-KA101-022424
Učíme (sa) byť Európanmi
Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
2016-1-SK01-KA101-022455
Príležitosť v komunikácii pre všetkých
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022473
Zvýšenie tvorivosti a motivovanosti študentov pomocou inovatívnych metód výučby
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M.M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
2016-1-SK01-KA101-022474
Mobilita učiteľov cudzích jazykov na odbornej škole
Stredná odborná skola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022475
Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64Podbrezová
2016-1-SK01-KA101-022476
Naša cesta
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022477
Zvyšovanie úrovne kvality výučby anglického jazyka na škole rozvíjaním vybraných kľúčových kompetencií
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022480
European Trends of Education for Future Generation Aptitudes Improvement
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
2016-1-SK01-KA101-022481
Učme zaujímavejšie, vyskúšajme nové metódy a spolupracujme s priateľmi v Európe!
Základná škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022499
O krok vpred s digitálnymi technológiami
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
2016-1-SK01-KA102-022133
Mobilita študentov našej školy, príprava na ich úspešné uplatnenie v zamestnaní
Súkromná stredná odborná skola podnikania
2016-1-SK01-KA102-022136
Medzinárodná odborná prax
Stredná zdravotnícka škola Trnava
2016-1-SK01-KA102-022157
Take your chance for better life in the European union
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022163
Inovatívny spôsob využitia tradičných surovín v gastronómii
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022165
Better Practice Deeper Knowledge
Obchodná akadémia v Rožňave
2016-1-SK01-KA102-022172
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Muszaki Szakkozepiskola Komarno
2016-1-SK01-KA102-022174
Odborná stáž v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
2016-1-SK01-KA102-022184
Podpora a uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022189
Nové zručnosti pre vzájomnú prax
Stredná odborná škola drevárska Zvolen
2016-1-SK01-KA102-022190
Ekologistika v praxi - solárny vtáčí hotel
Stredná odborná škola technická
2016-1-SK01-KA102-022193
Zvýšenie kompetencií elektrotechnikov a chemikov na európskom trhu práce
Spojená škola Nivy 2, Šaľa
2016-1-SK01-KA102-022195
Poznávajme prax v inýchinách
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava
2016-1-SK01-KA102-022205
Mobilitou žiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2016-1-SK01-KA102-022206
Odborná prax inštalatérov v Čechách
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2 Zlaté Moravce
2016-1-SK01-KA102-022212
Čo nového u susedov? - praktické skúsenosti zdravotníckeho asistenta s odberom biologického materiálu v zdravotníckych zariadeniach v ČR, osvojenie si nových prístupov pri starostlivosti o pacienta
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
2016-1-SK01-KA102-022220
Podporme fantáziu mládeže v kaderníckom umení a hotelierstve
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2016-1-SK01-KA102-022221
Odborná prax v zahraničí 3
Stredná odborná škola drevárska
2016-1-SK01-KA102-022230
Mobilitami študentov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy.
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA102-022237
Grafika digitálnych médií: doma versus zahraničie
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022238
II. Europrax - záruka úspechu v zamestnaní
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022241
Inovatívna zahraničná prax
Stredná odborná skola Ostrovského 1, Kosice
2016-1-SK01-KA102-022243
Skúsenosť - najlepšia škola
Sukromna spojena skola s o.z.:Sukromna obchodna akademia, Kereskedelmi Magánakadémia a Sukromna stredna odborná skola, Magan Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA102-022244
Vzdelávaním k úspechu – príprava budúcich odborníkov
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022250
SOS Erasmus - naša jediná šanca
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Ul.1.mája1,Hurbanovo
2016-1-SK01-KA102-022251
Odborníkov pre Európu II.
Stredná odborná skola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022254
Od vzdelávania k úspechu
Stredná odborná skola- Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022257
Sicília - zdroj bohatej inšpirácie
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-SK01-KA102-022260
Dizajn, Grafika, Cestovný ruch - od Budapešti po Kolárovo
Sukromná stredna odborna skola s vyucovacim jazykom madarskym - Magyar Tannyelvu Magan Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA102-022262
Implementácia odbornej praxe v zahraničí v procese skvalitňovania odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA102-022263
Odborné vedomosti zo zahraničia
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022267
Mobilita - moja prvá skúsenosť s európskym trhom práce
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2016-1-SK01-KA102-022272
Inovácie v odbornom vyučovaní obchodnej akadémie
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022281
Zvýšenie vedomostí, zručností a podpora mobility žiakov v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022297
Mobilita + remeslo majú všade zlaté dno
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022300
Medzinárodné skúsenosti pre lepšie uplatnenie na trhu práce
Stredná odborná škola Gemerská 1,Košice
2016-1-SK01-KA102-022301
„Odbornosť – naša budúcnosť“
Stredná odborná škola Humenné
2016-1-SK01-KA102-022302
Úspešný ekonóm
Obchodná akadémia Humenné
2016-1-SK01-KA102-022306
Odborná prax v zahraničí – súčasť duálneho vzdelávania
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom
2016-1-SK01-KA102-022307
Seniors' Health Care in Europe
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA102-022312
Zhotoviť a zabaliť. Vzťah produktového a tvarového a grafického dizajnu.
Stredná priemyselná škola Svidnik
2016-1-SK01-KA102-022313
Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR
Stredná priemyselná škola dopravná
2016-1-SK01-KA102-022316
Stáž žiakov gastronomických odborov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote v partnerskej škole v Egri
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022317
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022333
Erasmus+ pre žiakov Strednej odbornej školy v Šahách
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola, Ul. SNP 41, Šahy
2016-1-SK01-KA102-022345
Rozšírenie odborných kompetencií žiakov v oblasti pneumatických a hydraulických systémov a inovácia školských vzdelávacích programov strojárskych odborov
Spojená škola Martin
2016-1-SK01-KA102-022355
Living and working in Europe I.
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022356
Mobilita-súčasť vzdelávacieho programu v odbore zdravotnícky asistent na SZŠ v Humennom
Stredná zdravotníicka škola
2016-1-SK01-KA102-022363
Work experience as a great way to broaden your horizons
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2016-1-SK01-KA102-022364
Future starts today
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022377
Európske cesty k rozvoju slovenského vidieka
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022388
Sme v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022390
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná skola-Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
2016-1-SK01-KA102-022391
Zahraničná odborná stáž pre OA Senica
Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10
2016-1-SK01-KA102-022393
Mladí farmári v Európe
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-SK01-KA102-022394
Turiec do Európy, Európa do Turca 2016
K.A.B.A. Slovensko
2016-1-SK01-KA102-022395
Odborná prax žiakov Spojenej školy Partizánske v zahraničí
Spojená škola s organizacnými zlozkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná skola, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske
2016-1-SK01-KA102-022402
Nové zručnosti pre Európsky trh práce
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2016-1-SK01-KA102-022405
Transfer inovácií vo floristike - ECVET
Stredná odborná škola Pruské 294
2016-1-SK01-KA102-022413
Get Better Opportunities With Foreign Work Experience
Súkromna spojená škola SEZ Krompachy
2016-1-SK01-KA102-022421
Odborná prax pre študentov
Stredná odborná škola podnikania
2016-1-SK01-KA102-022422
Odbornou prípravou k zamestnanosti
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
2016-1-SK01-KA102-022427
Mladí umelci bez hraníc
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
2016-1-SK01-KA102-022431
Odborná prax zameraná na moderné výrobné technológie
Stredná priemyselná škola strojnícka
2016-1-SK01-KA102-022439
Zahraničná mobilita žiakov Strednej zdravotníckej školy v členskýchinách EÚ
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA102-022441
Odborná prax vinách EU
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
2016-1-SK01-KA102-022446
Zahraničné mobility – nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti
Stredná zdravotnícka škola, Skalica
2016-1-SK01-KA102-022447
Together We Can
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-SK01-KA102-022449
Svet dopravy v praxi
Stredná priemyselná škola dopravná
2016-1-SK01-KA102-022458
Praxou k zdokonaleniu vzdelania
Stredná odborná škola technická
2016-1-SK01-KA102-022459
Experiences - Skills - Opportunities
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2016-1-SK01-KA102-022462
Získavanie špeciálnych odborných zručností žiakov vinách EÚ.
Stredná odborná škola lesnícka
2016-1-SK01-KA102-022463
Zlepšenie odborných a kompetenčných znalostí žiakov ŠÚV
Škola úžitkového výtvarníctva
2016-1-SK01-KA102-022486
Educating for life, educate for practice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov
2016-1-SK01-KA102-022489
Odbornosť bez hraníc
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
2016-1-SK01-KA103-022121
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022122
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2016-1-SK01-KA103-022124
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2016-1-SK01-KA103-022126
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022127
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022128
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita v Prešove
2016-1-SK01-KA103-022129
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2016-1-SK01-KA103-022130
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022131
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2016-1-SK01-KA103-022132
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2016-1-SK01-KA103-022137
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2016-1-SK01-KA103-022138
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2016-1-SK01-KA103-022142
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022143
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2016-1-SK01-KA103-022152
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022153
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2016-1-SK01-KA103-022155
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2016-1-SK01-KA103-022156
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022160
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2016-1-SK01-KA103-022161
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA103-022169
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022182
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022197
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2016-1-SK01-KA103-022200
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2016-1-SK01-KA103-022228
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2016-1-SK01-KA103-022248
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022308
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola n.o.
2016-1-SK01-KA103-022320
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA103-022337
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2016-1-SK01-KA103-022341
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022382
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o.
2016-1-SK01-KA103-022415
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022416
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
WorkSpace Europe
2016-1-SK01-KA103-022425
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2016-1-SK01-KA104-022232
Excelentní lektori vzdelávania dospelých - základ a jadro kvalitnej inštitúcie
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
2016-1-SK01-KA104-022233
Zefektívnenie výučby jazyka pre potreby trhu práce
Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov
2016-1-SK01-KA104-022236
Learning for the future: Key competences in Education for Sustainable Development (LEFU)
Biospektrum Občianske združenie, Šafárikova 4072, Rožňava
2016-1-SK01-KA104-022273
Kvalitné jazykové vzdelávanie - služba pre mesto a región
Your Choice, s.r.o., Študentská 26, Trnava
2016-1-SK01-KA104-022361
Vital Active Global Educational Strategies - VAGES
Ing. Ivana Bytelová Jazyková škola VAGeS, Hodžova 25, Nitra
2016-1-SK01-KA104-022443
Malé kroky pre sebarozvoj pedagógov, veľký skok pre európsky rozmer školy
Jazyková škola, Ul. 1.mája 2, Trenčín
2016-1-SK01-KA104-022453
Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore
eventive, M. Turkovej 1731/46, Trenčín
2016-1-SK01-KA104-022470
Living healthy for everybody
ArTUR, Hrubý Šúr 237
2016-1-SK01-KA107-022164
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Paneurópska vysoká škola
2016-1-SK01-KA107-022167
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2016-1-SK01-KA107-022168
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Univerzita Komenského v Bratislave
2016-1-SK01-KA107-022203
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Prešovská univerzita v Prešove
2016-1-SK01-KA107-022213
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská technická univerzita
2016-1-SK01-KA107-022284
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA107-022303
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
2016-1-SK01-KA107-022335
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Katolícka univerzita v Ružomberku
2016-1-SK01-KA107-022346
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2016-1-SK01-KA107-022352
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Vysoká škola výtvarných umení
2016-1-SK01-KA107-022383
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2016-1-SK01-KA107-022412
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA107-022433
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita J.Selyeho
2016-1-SK01-KA107-022434
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Technická univerzita v Košiciach
2016-1-SK01-KA107-022448
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2016-1-SK01-KA109-022617
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA109-022618
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA109-022619
Stredná odborná škola polytechnická
2016-1-SK01-KA109-022620
Stredná priemyselná škola
2016-1-SK01-KA109-022621
Stredná odborná škola stavebná
2016-1-SK01-KA109-022622
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA109-022624
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA109-022625
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2016-1-SK01-KA109-022628
Stredná odborná škola lesnícka
2016-1-SK01-KA109-022629
Stredná odborná škola chemická
2016-1-SK01-KA109-022631
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA116-022134
Remeslo 2017
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA116-022146
Ryby a morské plody v stredomorskej gastronomii- získavanie nových zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA116-022162
My vieme - vy viete, ale spolu dokážeme viac. Európska dimenzia odborného vzdelávania.
Stredná odborná škola Lipová 8,Handlová
2016-1-SK01-KA116-022191
Mechanik európskej kvality
Stredná odborná škola automobilová
2016-1-SK01-KA116-022199
Prienik teórie a praxe
Stredná priemyselná škola
2016-1-SK01-KA116-022299
Medzinárodné skúsenosti - širšie obzory
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
2016-1-SK01-KA116-022324
Zahraničnou stážou k zvyšovaniu odborných kompetencií
Spojená škola
2016-1-SK01-KA116-022332
Rozvoj odborných vedomostí, zručnosti a kompetencií počas praktických mobilít študentov SOŠ Šaľa
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA116-022357
New Opportunities in Multimedia and Art II
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2016-1-SK01-KA116-022410
Sklári v odbornej príprave
Stredná odborná škola sklárska
2016-1-SK01-KA116-022442
Zo školy do kancelárie /From school to offices
Obchodná akadémia Nitra
2016-1-SK01-KA116-022467
Mobility – kreatívna cesta do novej modernej Európy
Stredná odborná škola informačných technológií
2016-1-SK01-KA201-022549
Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education
Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12 - 14, Bratislava
2016-1-SK01-KA201-022597
Taking learning outdoors – Supporting the skills of pre-school teachers in outdoor education and care
INAK, Veternícka 112/9, Kremnica
2016-1-SK01-KA201-022606
KidsCodr - We teach kids programming
Check IT, Zástranie 278, Žilina
2016-1-SK01-KA202-022502
FEAL: multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes
Technická univerzita vo Zvolene
2016-1-SK01-KA202-022525
Naučme sa pomáhať
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA202-022588
Odborne vpred - Professionally ahead
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice
2016-1-SK01-KA202-022596
Potter raiting
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko, Sabinov
2016-1-SK01-KA202-022599
Innovative development of entrepreneurial skills of youth
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2016-1-SK01-KA202-022601
ITrampoline FOR ALL
Karpatská nadácia, Košice
2016-1-SK01-KA202-022602
Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia
Štátny pedagogický ústav, Bratislava
2016-1-SK01-KA203-022551
Extending and reinforcing good practice in teacher development
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA203-022611
Udržateľnosť malých a rodinných fariem
Slovenská poľnohospodárska univerzita
2016-1-SK01-KA204-022514
Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným postihnutím pre trh práce
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
2016-1-SK01-KA204-022518
Managing Migration and Diversity through Local Government Capacity Building
ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj, Košice
2016-1-SK01-KA204-022541
Social Growth on Trafficking and Immigration
PEDAL Consulting s.r.o., Martin
2016-1-SK01-KA204-022552
Knižnice pre vzdelávanie 50 plus
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice
2016-1-SK01-KA204-022586
Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA219-022501
School can be fun
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
2016-1-SK01-KA219-022503
Cultural Identity as the Key to the Gate of Tolerance in Europe
Gymnázium V.B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
2016-1-SK01-KA219-022506
Euconnectour
Gymnázium, Poštová 9, Košice
2016-1-SK01-KA219-022507
Čistá energia - zelené riešenie pre Európu
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2016-1-SK01-KA219-022523
Fantastic Four
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
2016-1-SK01-KA219-022526
Help me to understand
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
2016-1-SK01-KA219-022530
Invent an Ideal School through a European Experience
Základná škola, Staničná 13, Košice,
2016-1-SK01-KA219-022535
Educational Value of Our Knowlegde
Základná škola s materskou školou, Čataj 113, Čataj
2016-1-SK01-KA219-022538
Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
2016-1-SK01-KA219-022542
Two voices
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina
2016-1-SK01-KA219-022554
Cooperative Interactive Learning
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola, Budovateľská 32, Komárno
2016-1-SK01-KA219-022555
Art and Culture Join People
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
2016-1-SK01-KA219-022560
Učíme rovnako a predsa rozdielne
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo
2016-1-SK01-KA219-022572
H2O not wasted
Sukromna základná škola, Dukelská 33, Giraltovce
2016-1-SK01-KA219-022574
Stay in school, your job will be cool
Spojená škola internátna, Abovská 244, Ždaňa
2016-1-TR01-KA219-033972_2
BESTeachers, BESTudents
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-TR01-KA219-034867_3
Let your dreams free !
Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
2016-1-TR01-KA219-034901_5
KEEP CALM I AM A REFUGEE !
Základná škola Rozhanovce
2016-1-UK01-KA219-024475_5
Bookworms In Europe: Improving Reading Skills And The Motivation To Read Books
Základná škola, Tomášikova 31, Košice
2016-2-SK01-KA107-022633
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Paneurópska vysoká škola
2016-2-SK01-KA107-034902
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-2-SK01-KA107-034903
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-2-SK01-KA107-034906
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2016-2-SK01-KA107-034907
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita v Košiciach
2016-2-SK02-KA105-000945
Volunteering is for Everyone
Bratislavské dobrovoľnícke centrum (Bratislava Volunteer Centre)
2016-2-SK02-KA105-000952
EDS v Quo Vadis
Priatelia Quo Vadis
2016-2-SK02-KA105-000959
Integrovaným tancom proti radikalizmu - With integrative dance against radikalism
TK DANUBE
2016-2-SK02-KA105-000960
EVS in AIESEC, Mládež ulice, SPOSA
Mladiinfo Slovensko
2016-2-SK02-KA105-000964
‘Healthy Eating + Healthy Living’
Fitnes Akadémia
2016-2-SK02-KA105-000971
ECO ENTREPRENEUR
Space for Youth
2016-2-SK02-KA105-000975
Youth Worker´s Experience in the UK
Luminosus, n.o.
2016-2-SK02-KA105-000976
Healthy Nature Healthy Me
A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR
2016-2-SK02-KA105-000977
Let's Go Eco Tourism!
Green Liptov Group
2016-2-SK02-KA105-000982
Share Your Life in Community
Miestne združenie YMCA Nesvady
2016-2-SK02-KA105-000985
Enhancing experience and competencies at St Vincent de Paul's
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
2016-2-SK02-KA105-000990
Go 4 your Europe
Rada študentov mesta Banská Bystrica
2016-2-SK02-KA105-000992
Stanica - Open cultural space 2016/2017
TRUC SPHERIQUE
2016-2-SK02-KA105-000995
Outdoor Gives More! Training course on Outdoor Methods for Active Participation
Akadémia proaktivity o.z.
2016-2-SK02-KA105-000996
War and Peace
Občiansky rómsky inštitút
2016-2-SK02-KA105-000997
Time For Personality Mobility Continues
Občianske združenie STOPY
2016-2-SK02-KA105-001002
Empower the youth - Empower the region
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
2016-2-SK02-KA105-001003
Helping each other
Výchova k slobode
2016-2-SK02-KA105-001006
We grow for change!
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie
2016-2-SK02-KA105-001010
DIVE
Človek v ohrození, n.o.
2016-2-SK02-KA105-001013
Roots of the future. Mapping the traditional fruit tree varieties
Nadácia Baden-Powella
2016-2-SK02-KA105-001014
Non-formal education through board games
Cardio Youngs
2016-2-SK02-KA105-001017
Zaži to osobne
Spoločenstvo evanjelickej mládeže-oblastné centrum
2016-2-SK02-KA105-001020
Beyond The Limits
Play It Big
2016-2-SK02-KA105-001021
POWER ON THE SPOT! - an international training course on local actions to enable young people to discover their potential, in order to participate in a diverse, connected and inclusive Europe
Rada mládeže Žilinskéhoa
2016-2-SK02-KA105-001022
Space for Culture 2016
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
2016-2-SK02-KA105-001024
BeNovative!– sustainable entrepreneurship for youth workers
Mladiinfo Slovensko
2016-2-SK02-KA105-001043
Medzikultúrne vzdelávanie ako odhalenie životných možností.
Domka - Association of Salesian Youth
2016-2-SK02-KA105-001044
Volunteering Among Young
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2016-2-SK02-KA105-001044
Volunteering Among Young
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2016-2-SK02-KA105-001046
We Are The Ones Who Really Care
INEX SLOVAKIA
2016-2-SK02-KA105-001047
We are not slaves of modern technologies!
Dorkas
2016-2-SK02-KA105-001048
The Inspiring Energy of Volunteering
Občianske združenie Kvas
2016-2-SK02-KA105-001051
Rozkvet Ekoosady
Eko-osada o.z.
2016-2-SK02-KA105-001053
Po železných stopách minulosti
Centaurus, o.z.
2016-2-SK02-KA105-001056
United in Diversity
STEP - Society for territorial progress
2016-2-SK02-KA105-001057
Art For Inclusion
TRUC SPHERIQUE
2016-2-SK02-KA105-001058
Art that will change you
VIBE - Youth group for education and cultural development
2016-2-SK02-KA105-001067
The Hatchet III.
Tak, n.o.
2016-2-SK02-KA105-001070
Let´s volunteer! II.
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2016-2-SK02-KA105-001080
Od sídliska k sídlisku
KASPIAN
2016-2-SK02-KA105-001081
Speak up!
detská organizácia FÉNIX,o.z
2016-2-SK02-KA105-001085
Drama Queens
Saplinq
2016-2-SK02-KA205-000966
Innovative and Creative Youth Empowerment
občianske združenie KERIC
2016-2-SK02-KA205-001012
Youth Guarantees Application on the Local Level (Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni)
nezisková organizácia EPIC
2016-2-SK02-KA205-001060
Coach it up!
MVO PROXIMA*
2016-2-SK02-KA347-000993
Mladí rómski lídri
Divé maky, o.z.
2016-2-SK02-KA347-001004
Roma Youth LOG in: Podpora aktívnej participácie rómskej mládeže a štruktúrovaného dialógu pri tvorbe politík zameraných na rómsku mládež v SR
Rómsky vzdelávací spolok
2016-2-SK02-KA347-001008
YLIAS - Young Leaders in Active Society
Rada mládeže Žilinskéhoa