Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všetky projekty

2017-1-AT01-KA219-035010_6
Vocational Educational Training For Skills, Competence and Practice for the Economy
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
2017-1-BE01-KA219-024736_5
Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles…améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement ! J’adopte un cours d’eau, une mare, …un écosystème aquatique dulcicole.
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
2017-1-BG01-KA219-036215_6
Enhancing student and teacher success through STEM education
Spojena skola, Tilgnerova 14, Bratislava
2017-1-CZ01-KA219-035412_3
Turist attractions of our region
Stredna odborná skola obchodu a sluzieb Samuela Jurkovica, Sklenarova 1, 82109 Bratislava
2017-1-CZ01-KA219-035442_4
Autonomuous mobile robot
Stredna priemyselna skola, Ul. Frantiska Hecku 25, Levice
2017-1-CZ01-KA219-035462_3
Geheimnisse und Wunder der Natur
Zakladna skola internatna pre ziakov s narusenou komunikacnou schopnostou Jamnik
2017-1-CZ01-KA219-035463_3
Neither Place Nor Time Sets Us Apart
ZS Zamutov 531
2017-1-CZ01-KA219-035526_2
Folk Traditions - United in Diversity
Zakladna skola Jana Kollara
2017-1-CZ01-KA219-035570_2
Učíme se podnikat v Evropě
Stredna odborna skola
2017-1-CZ01-KA219-035571_2
Naše země je krásná
ZAKLADNA SKOLA J.V.SIMKA ZITAVANY
2017-1-CZ01-KA219-035617_3
Networking of schools as a way towards a common solution to support pupils in education"
Stredna odborna skola, Ul. slovenskych partizanov 1129/49, Povazska Bystrica
2017-1-DE03-KA219-035538_3
Einer für alle-alle für einen. Outdoorlernen mit geistig und körperlich behinderten Schülern
Sukromna spojena skola
2017-1-DE03-KA219-035645_2
Ein Koffer voller Märchen reist durch Europa
Zakladna skola Andreja Kmeta, Ul. M. R. Stefanika 34, Levice
2017-1-DE03-KA219-035648_3
Leben im, am und mit dem Wasser
Gymnazium Ludovita Stura
2017-1-DK01-KA219-034215_3
European resources and challenges - historically, currently and in the future
Zakladna skola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavska Sobota
2017-1-EL01-KA219-036227_2
Something old, something new, something borrowed, something blue.
Zakladna skola Matice slovenskej 13, Presov
2017-1-ES01-KA219-037823_3
Citizen 3.0: Empowering students with digital literacy
Zakladna skola Sastin - Straze
2017-1-ES01-KA219-037882_2
Exploring the Cold War - Bringing the Iron Curtain Down
Spojena katolicka skola, Farska 19, 949 01 Nitra
2017-1-ES01-KA219-037993_2
EMBRACE DIVERSITY
Zakladna skola Hrnciarska 2119/1, 960 01 Zvolen
2017-1-ES01-KA219-038105_5
take the e+train
Zakladna skola Jana Kollara
2017-1-ES01-KA219-038612_2
United Enterprises: Mission Inclusion.
Spojena skola internatna Zdana
2017-1-ES01-KA219-038709_3
YOUR RIGHTS ARE MY RIGHTS. FOR AN INCLUSIVE EDUCATION
Obchodna akademia
2017-1-FR01-KA219-037155_5
Music shapes Europe
Cirkevna zakladna skola sv. Gorazda
2017-1-FR01-KA219-037158_2
Europa, was verbindet uns?
Piaristicka spojena skola Frantiska Hanaka
2017-1-FR01-KA219-037245_4
The B.R.E.A.D. Project : We build, we research, we experience, we adopt, we develop!
Základná skola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Srobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat
2017-1-FR01-KA219-037264_2
L'apprentissage des langues vivantes, un élément indispensable dans la formation des futurs acteurs européens
Gymnazium Matky Alexie, Jesenskeho 4/A, 811 02 Bratislava
2017-1-FR01-KA219-037331_3
Ready for my Future Job
Zakladna skola Partizanske
2017-1-FR01-KA219-037504_4
Sharing the world: disability and displacement
HOTELOVA AKADEMIA
2017-1-HU01-KA219-035916_2
Családdal Együtt Példával Program
Materská skola s vyucovacím jazykom madarským - Óvoda, Zizkova 4, Kosice
2017-1-HU01-KA219-035916_3
Családdal Együtt Példával Program
Materska skola - Ovoda
2017-1-HU01-KA219-035924_2
Zöld ünnepek és jeles napok projektmódszerrel és élménypedagógiával az óvodában
Cirkevna spojena skola Ceskoslovenskej armady 15 Moldava nad Bodvou
2017-1-HU01-KA219-035975_5
Health Environment And Life (Healthy life in healthy environment)
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné
2017-1-IT02-KA219-036442_5
Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers
Stredna priemyselna skola dopravna
2017-1-IT02-KA219-036645_4
COmputational thinking and Digital skills in European education for all
Sukromna zakladna skola United Nations Elementary School Javorova 644/12 Nitra
2017-1-LT01-KA219-035229_5
LOVE EVERY DROP
Zakladna umelecka skola Stefana Nemetha - Samorinskeho Nemeth - Samorinsky Istvan Muveszeti Alapiskola
2017-1-LU01-KA219-023924_3
Human Opportunities for Peace in Europe - Lifelong learning democracy and active citizenship
Gymnázium bilingválne
2017-1-LV01-KA219-035419_8
EUROMOSAICA
Zakladna skola s materskou skolou Babin
2017-1-LV01-KA219-035479_4
Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process.
Zakladna skola s MS
2017-1-NL01-KA219-035171_3
We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning
Zakladna skola s materskou skolou, Tajovskeho 2, Badin
2017-1-NL01-KA219-035247_3
Entrepeneurial Youth Experiences with Start Ups
Hotelova akademia Ludovita Wintera
2017-1-PL01-KA219-038319_2
Promoting Art
Stredna umelecka skola Ladislava Bielika, Vajanskeho 23, Levice
2017-1-PL01-KA219-038456_3
Edukacja matematyczna poprzez sport
Zakladna skola, Smeralova 25, Presov
2017-1-PL01-KA219-038510_6
Essential Life Skills
Sukromná stredna odborna skola Pro scholaris
2017-1-PL01-KA219-038524_2
Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując
ZS Viestova
2017-1-PL01-KA219-038608_3
Skuteczna edukacja, lepsza przyszłość
Sukromne gymnazium Zeleziarne Podbrezova
2017-1-PL01-KA219-038645_2
Facilitating Inclusion Through Sports.
Sukromná stredna odborna skola Pro scholaris
2017-1-PL01-KA219-038649_2
Raising STEAM in Education
Gymnázium
2017-1-PL01-KA219-038685_4
"Once Upon A Time... European Children All Together"
Zakladna skola, Ing. O. Kozucha 11, Spisska Nova Ves
2017-1-PL01-KA219-038748_7
Let's MYTH together!
Zakladna skola Nad Medzou
2017-1-PT01-KA219-035912_4
Hands On CLIL
Zakladna skola, Skultetyho 1, Nitra
2017-1-RO01-KA219-037085_3
STOP BULLYING: TAKE A STAND AND LEND A HAND
Cirkevne gymnazium sv Mikulasa
2017-1-SK01-KA101-034915
Kvalitné vzdelanie- Inšpirácia Európy
Gymnázium
2017-1-SK01-KA101-034924
Zlepšovanie medzikultúrnych zručnosti a projektového riadenia, Európsky rozvoj školy
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2017-1-SK01-KA101-034939
Lepšia šanca získať dobrú prácu
Základná škola s materskou školou Častá
2017-1-SK01-KA101-034953
Intercultural and project management enrichment
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Safarik Gimnazium
2017-1-SK01-KA101-034958
GMRSKE Slovakia III.
Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
2017-1-SK01-KA101-034959
Jazykové vzdelávanie učiteľov
Spojená škola
2017-1-SK01-KA101-034962
Nový prístup
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
2017-1-SK01-KA101-034964
Podporujeme odborný rast učiteľov.
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnicka 44, 821 08 Bratislava
2017-1-SK01-KA101-034965
Nebojíme sa komunikácie v angličtine
ZŠ s MŠ 1. Československého armádneho zboru
2017-1-SK01-KA101-034979
Pripravenosť detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na výučbu.
Materská škola
2017-1-SK01-KA101-034980
eLearning- pútavá forma vzdelávania
ZŠ s MŠ Dolné Orešany
2017-1-SK01-KA101-034990
PRAMEŇ
Základná škola A. Sládkoviča Sliač
2017-1-SK01-KA101-034995
Vedieť, znamená uplatniť sa v živote
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
2017-1-SK01-KA101-034997
Kreatívne aktivity a motivovaní žiaci - úspech učenia sa cudzieho jazyka
Základná škola s materskou školou Jelšava
2017-1-SK01-KA101-034999
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov a pedagógov
CZS s MS bl. Pavla Petra Gojdica
2017-1-SK01-KA101-035002
Učíme sa od najlepších - Teacher Training Cambridge 2017
Obchodná akadémia Kukučinova 2 Trnava
2017-1-SK01-KA101-035005
Tvorivé učenie (sa) - cesta k motivácii
Spojená škola Tvrdošín
2017-1-SK01-KA101-035009
Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania.
Spojená škola
2017-1-SK01-KA101-035023
Budúcnosť mladých ľudí v našich rukách
Stredná odborná škola drevárska
2017-1-SK01-KA101-035024
Aktívne zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku s využívaním moderných technológií
Základná škola Masarykova 19/A,Košice
2017-1-SK01-KA101-035025
Rozvoj kvality vzdelávania na základnej škole
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
2017-1-SK01-KA101-035026
Otvorme dvere angličtine
ZŠ s MŠ Tovarne
2017-1-SK01-KA101-035029
Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2017-1-SK01-KA101-035030
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a pre všetky deti
Základná škola Limbova 30, Žilina
2017-1-SK01-KA101-035045
Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
2017-1-SK01-KA101-035047
Opening Horizons
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanska 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
2017-1-SK01-KA101-035048
Inspiring ERA+
Gymnázium bilingválne
2017-1-SK01-KA101-035055
Rovnaká šanca pre všetkých. Kombinované vyučovanie anglického jazyka ako príprava pre odbornú prax v zahraničí.
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Považská Bystrica
2017-1-SK01-KA101-035058
Každý môže byť úspešný
Základná škola - Alapiskola, Hlavna 9/5, Rapovce
2017-1-SK01-KA101-035059
Rozvoj kompetencií – motorom zmeny
Základná škola Márie Medveckej
2017-1-SK01-KA101-035065
Využitie inovatívnych metód na vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na skvalitnenie jazykových schopností učiteľov
Základná škola Rajčianska 3
2017-1-SK01-KA101-035067
Školiace kurzy pre učiteľov
Základná škola pre žiakov s autizmom
2017-1-SK01-KA101-035077
Projektový management európskych školských projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania
Gymnázium
2017-1-SK01-KA101-035080
Rozvoj interkultúrnych kompetencií v európskom kultúrnom prostredí
ZŠ Hutnicka 16, Spišská Nová Ves
2017-1-SK01-KA101-035081
Aj vzdelanie môže byť atraktívne
Cirkevná spojená škola
2017-1-SK01-KA101-035086
Medzinárodný učiteľ
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
2017-1-SK01-KA101-035089
Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole
Stredná odborná škola obchodu a sluzieb
2017-1-SK01-KA101-035090
Prines reálny anglický jazyk do svojej triedy
Základná škola s materskou školou Sulov - Hradná 64
2017-1-SK01-KA101-035092
Projektový manažment pre medzinárodné stáže
Technická akadémia
2017-1-SK01-KA101-035112
Come and play with us
Základná škola s materskou školou Zeliarska 4, Košice
2017-1-SK01-KA101-035115
Hodnoty, ktoré sa oplatí učiť a šíriť
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolakova 18, Košice
2017-1-SK01-KA101-035116
Moderná doba - moderná škola
Základná škola
2017-1-SK01-KA101-035117
Inovácia metód pre výučbu anglického jazyka
Zakladná škola s materskou školou Jana Vojtaššáka Zákamenne 967
2017-1-SK01-KA101-035130
Zvyšovanie kompetencii pedagógov v oblasti práce so žiakmi so ŠVP
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Ganu
2017-1-SK01-KA101-035135
Zvyšovanie vyučovacích kompetencií na základnej škole
Základná škola nar. um. L. Podjavorinskej s MS Bzince pod Javorinou
2017-1-SK01-KA101-035136
Učme angličtinu moderne a inšpiratívne
Základna škola s materskou školou, Kocovce 380
2017-1-SK01-KA101-035139
Otvorme sa pre svet, My&Vy
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
2017-1-SK01-KA101-035140
AHEAD - internacionAlizáciou k európskym Hodnotám, modErnizáciou vyučovAnia ku kvalite vzDelávania
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
2017-1-SK01-KA101-035156
Raising standards through creativity and the outdoor curriculum
Základná škola Karloveská 61
2017-1-SK01-KA101-035163
Rozšírenie profesijných kompetencií učiteľa angličtiny
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA101-035166
Zvyšovanie úrovne kvality výučby cudzieho jazyka na škole vzdelávaním učiteľov na medzinárodnej úrovni
Stredná pedagogická škola
2017-1-SK01-KA101-035171
Pomáhame rásť
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
2017-1-SK01-KA101-035174
Angličtinou za lepšiu budúcnosť
Základná skola Nábrežna 845/17 Kysucke Nové Mesto
2017-1-SK01-KA101-035178
Inklúzia, inovácia a humanizácia školy kreatívnym spôsobom
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
2017-1-SK01-KA101-035182
"Let´s BITE - Let´s Bring Innovation and Torelance to Education"
Stredná priemyselná škola stavebná
2017-1-SK01-KA101-035189
Európsky učiteľ
Materská škola Repikova 58, Košice
2017-1-SK01-KA101-035190
Radi sa učíme!
Súkromná základná škola Waldorfska
2017-1-SK01-KA101-035195
Európska kvalita našej školy
Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035198
Zvýšenie kompetencií učiteľa odborných technických predmetov
SSOŠ Hliník nad Hronom
2017-1-SK01-KA101-035199
Radosť v učení (sa)
Gymnázium sv. Andreja
2017-1-SK01-KA101-035204
Modernizácia nás posúva
Základná škola Rozhanovce
2017-1-SK01-KA101-035206
GEMS ( Goal-based Educational Movement to Success)
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
2017-1-SK01-KA101-035216
Zvyšovanie kvality výučby cudzieho jazyka na škole
Základná škola s materskou školou Lubotin
2017-1-SK01-KA101-035220
Tvorivý učiteľ = motivovaný žiak
Základná škola Eleny Marothy-Šoltesovej
2017-1-SK01-KA101-035227
Rozprávanie je ľahké
Základná škola Janka Kráľa
2017-1-SK01-KA101-035230
Nové prístupy a využívanie technológií na hodinách anglického jazyka
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
2017-1-SK01-KA101-035232
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania
Súkromná stredná umelecká škola
2017-1-SK01-KA101-035233
Spolu sme lepší
Súkromná stredná odborná škola hutnicka Železiarne Podbrezová
2017-1-SK01-KA101-035235
Inovácia a modernizácia metód a ich implementácia vo vyučovaní, zefektívnenie odborných kompetencií zamestnancov.
Základná škola sv. Vincenta
2017-1-SK01-KA101-035247
Využívanie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti
Základná škola Dargovských hrdinov 19
2017-1-SK01-KA101-035249
Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií
Gymnázium Jána Adama Raymana
2017-1-SK01-KA101-035256
Enhancement of intercultural and project management skills at ZS s MS Stefana Moysesa
Základna škola s materskou školou Štefana Moysesa
2017-1-SK01-KA101-035268
All for joyful learning
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
2017-1-SK01-KA101-035269
Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
2017-1-SK01-KA101-035284
Together in Europe
Gymnázium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2017-1-SK01-KA101-035286
Inšpirujme seba kvôli ostatným - zmeny zhora znamenajú systematické zlepšenia
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2017-1-SK01-KA101-035288
LIFE - Jazyk je pomôcka ku vzdelaniu
Základná škola
2017-1-SK01-KA101-035292
Better school, better students, beter perspective
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2017-1-SK01-KA102-034921
Teória a prax v jednote
Súkromná stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-034922
Odborná prax v zahraničí – most pre študentov do Európy
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
2017-1-SK01-KA102-034933
Od praxe k zamestnaniu (OPZ)
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
2017-1-SK01-KA102-034952
Chceme viac vedieť a poznať
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-034954
Európska prax pre život
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
2017-1-SK01-KA102-034963
Podporujeme odborný rast študentov.
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2017-1-SK01-KA102-034966
III. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-034967
Cesta k úspechu s odbornou praxou
Stredná odborná skola stavebná s vyučovacím jazykom maĎarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda- Dunaszerdahely
2017-1-SK01-KA102-034969
Krása, Grafika a Cestovný ruch - Kolárovo v Budapešti
Sukromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarskym - Magyar Tannyelvu Magan Szakkozepiskola
2017-1-SK01-KA102-034970
Naplánujme budúcnosť!
Súkromná stredná odborná skola s vyucovacim jazykom madarskym- Magyar Tannyelvu Magán Szakközépiskola
2017-1-SK01-KA102-034972
Profesijné dobrodružstvo grafikov digitálnych médií v Budapešti
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2017-1-SK01-KA102-034975
Odborníci pre Európu III.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2017-1-SK01-KA102-034976
Priama cesta zo školy do zamestnania
Stredna odborna škola
2017-1-SK01-KA102-034977
Príprava odborníkov európskej kvality
Stredná odborná škola Učnovská 5, Košice - Šaca
2017-1-SK01-KA102-034987
Zlepšovanie odborných zručností v zahraničí
Stredná odborná škola podnikania
2017-1-SK01-KA102-035001
Sociálna starostlivosť, turistické a podnikateľské služby v zahraničí
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035007
Odborná stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon povolania
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egeszsegugyi Kozepiskola, Pod kalvariou 1, Nove Zamky
2017-1-SK01-KA102-035008
Prax - učiteľka života
Spojená škola Tvrdošín
2017-1-SK01-KA102-035016
Medzinárodná odborná prax - Zdravotníctvo
Stredná zdravotnícka škola Trnava
2017-1-SK01-KA102-035018
Praktický ekonóm
Obchodná akadémia Bardejov
2017-1-SK01-KA102-035032
"Medzinárodné skúsenosti pre úspešnú budúcnosť"
Strednáa odborná škola Gemerska 1, Košice
2017-1-SK01-KA102-035033
Trh Európy rozširuje naše obzory
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035034
Rozvíjajme zručnosti mládeže aj mimo domova
Spojená škola
2017-1-SK01-KA102-035038
Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a obalovom dizajne
Stredná priemyselná škola Svidnik
2017-1-SK01-KA102-035042
Moja mobilita - skúsenosť, odbornosť, kvalita
Obchodná akadémia Račianska, Bratislava
2017-1-SK01-KA102-035046
Servisné prehliadky automechanikov
Stredná odborná škola strojnácka Bánovce nad Bebravou
2017-1-SK01-KA102-035051
My Business Trip in Budapest
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium
2017-1-SK01-KA102-035052
Kvalitné vzdelanie – základ úspešnej budúcnosti
Stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-035061
Vytvorme príležitosti pre mladých z GEMERA
Súkromná stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-035064
II. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközepiskola, Ul.1.maja 1, Hurbanovo
2017-1-SK01-KA102-035066
Zahraničnou mobilitou k pracovnému úspechu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Košice
2017-1-SK01-KA102-035068
Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí
Obchodna akademia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Velky Meder - Nagymegyer
2017-1-SK01-KA102-035069
Skúsenosť- Najlepšia škola II.
Sukromna spojena skola, Ul. Svateho Stefana c. 648/36, Sturovo
2017-1-SK01-KA102-035070
Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednom Maďarsku
Stredná odborná skola- Szakközépiskola Rákocziho 23, Královský Chlmec
2017-1-SK01-KA102-035071
Hotelierstvo a cestovný ruch - SK verzus HU
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacim jazykom madarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Stefana 1533/3, Dunajská Streda
2017-1-SK01-KA102-035072
Chceme sa učiť od najlepších
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2017-1-SK01-KA102-035074
Odborné vedomosti a zručnosti z Európy
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
2017-1-SK01-KA102-035082
From theory to practice
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035085
Zvyšovanie odborných zručností žiakov v technickom vzdelávaní
Stredná odborná škola technická, Kozmalovska cesta 9, Tlmače
2017-1-SK01-KA102-035087
Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky
Technická akadémia
2017-1-SK01-KA102-035088
Stáž podnikateľov pre rozvoj vidieka v Poľsku
Stredná odborná škola polytechnicka, Ul. SNP 2 Zlate Moravce
2017-1-SK01-KA102-035095
Erasmus+ pre žiakov Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši
Stredná odborná škola Poľná 10 Veľký Krtiš
2017-1-SK01-KA102-035096
Odborná prax v Európe ako súčasť profesijného duálneho vzdelávania.
SSOŠ Hliník nad Hronom
2017-1-SK01-KA102-035097
Medzinárodnou mobilitou za vzdelávaním prácou
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2017-1-SK01-KA102-035101
Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA102-035102
Pokrok v gastronómii vďaka Erasmus+
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
2017-1-SK01-KA102-035103
II. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Muszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakkozépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo
2017-1-SK01-KA102-035106
Cielená medzinárodná spolupráca v oblasti IKT a elektrotechnike
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
2017-1-SK01-KA102-035109
ZVYŠOVANIE KVALITY ODBORNEJ PRÍPRAVY ŽIAKOV PRE POTREBY EURÓPSKEHO TRHU PRÁCE
Stredná odborná škola Hnúšťa
2017-1-SK01-KA102-035120
Obchodná prax v EU
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 82109 Bratislava
2017-1-SK01-KA102-035125
Odbornosť - naša budúcnosť
SOŠ_Humenné
2017-1-SK01-KA102-035126
Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA102-035134
Získanie profesionálnych pracovných kompetencií na stáži v ČR
Stredná priemyselná škola dopravná
2017-1-SK01-KA102-035137
Ekonóm v Európe
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035144
Od koreňov tradičných remesiel k modernému umeniu
Stredná umelecká škola Kežmarok
2017-1-SK01-KA102-035145
Teória v praxi
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035148
Pomôžme žiakom lepšie sa uplatniť na trhu práce
Stredná odborná škola, Jarmočna 108, Stará Ľubovňa
2017-1-SK01-KA102-035150
Pracuj v zahraničí
Obchodnáa akadémia
2017-1-SK01-KA102-035151
Učiť sa pre prax
Spojená škola Nižná
2017-1-SK01-KA102-035153
Rozvoj odborných kompetencií v CNC technológiách v Európe
SOST Ul.1.mája 500, Vráble
2017-1-SK01-KA102-035154
Zručnosti bez hraníc - stáž žiakov v partnerskej škole v Kolíne
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA102-035158
VIAC SKÚSENOSTÍ VIAC PRÍLEŽITOSTÍ
Obchodná akadéemia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
2017-1-SK01-KA102-035160
Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA102-035161
Uplatníme sa, ak budeme viac vedieť
Stredná priemyselná škola
2017-1-SK01-KA102-035168
Sme v Európe
SOŠ obchodu a služieb PO
2017-1-SK01-KA102-035172
Medzinárodné prehlbovanie odborných zručností
Stredná odborná škola, Bratislavska 439/18, Dubnica nad Vahom
2017-1-SK01-KA102-035175
Európska pracovná skúsenosť zvyšuje úspech
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2017-1-SK01-KA102-035176
Zvyšovanie odborných zručností v Nemecku a Taliansku.
SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
2017-1-SK01-KA102-035180
Pracujme v Európe
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola J. Krala 25, Veľké Kapušany
2017-1-SK01-KA102-035188
Svet v infografike
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
2017-1-SK01-KA102-035201
Učíme sa pre prax
Stredná priemyselná škola strojnícka
2017-1-SK01-KA102-035208
Turiec do Európy, Európa do Turca 2017
K.A.B.A. Slovensko
2017-1-SK01-KA102-035212
Mobilitami žiakov a učiteľov k zvyšovaniu kvality školy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA102-035215
Výmenné stáže zamerané na logistiku v doprave
Stredná odborná škola dopravná
2017-1-SK01-KA102-035222
Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne
Stredná odborná škola techniky a služieb
2017-1-SK01-KA102-035236
Vzdelávanie pracovnými skúsenosťami
Stredná odborná škola technická
2017-1-SK01-KA102-035237
Poznávajme prax u "susedov" - praktické skúsenosti žiakov obchodnej akadémie v admistrácii a v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
2017-1-SK01-KA102-035241
Learn with Happy Bunnies and other Busy Bees
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2017-1-SK01-KA102-035242
"Prekračovanie hraníc s hudbou”
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
2017-1-SK01-KA102-035250
Cesty k bioproduktom cez návrat k tradíciám
Stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-035258
Kvalitná prax-úspech v živote
Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
2017-1-SK01-KA102-035259
Na prax do zahraničia 3
Stredná odborná škola Jozefa Cabelku
2017-1-SK01-KA102-035260
Inovačné trendy v doprave
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentska 23, Trnava
2017-1-SK01-KA102-035261
Prax robí majstra
Stredná odborná škola polytechnická
2017-1-SK01-KA102-035273
Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2017-1-SK01-KA102-035275
Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov
Stredná odborná škola polygrafická
2017-1-SK01-KA102-035276
Lesáci v Českej republike
Spojená škola
2017-1-SK01-KA103-034909
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
2017-1-SK01-KA103-034910
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034914
Ekonomická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034916
Technická univerzita vo Zvolene
2017-1-SK01-KA103-034917
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2017-1-SK01-KA103-034918
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034925
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2017-1-SK01-KA103-034927
Katolícka univerzita v Ružomberku
2017-1-SK01-KA103-034932
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2017-1-SK01-KA103-034934
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2017-1-SK01-KA103-034935
Paneurópska vysoká škola n.o.
2017-1-SK01-KA103-034937
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034942
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2017-1-SK01-KA103-034943
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034944
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034949
Žilinská univerzita v Žiline
2017-1-SK01-KA103-034955
Prešovská univerzita v Prešove
2017-1-SK01-KA103-034961
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034981
Trnavská univerzita v Trnave
2017-1-SK01-KA103-034989
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034994
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2017-1-SK01-KA103-035010
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035011
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2017-1-SK01-KA103-035012
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2017-1-SK01-KA103-035017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2017-1-SK01-KA103-035019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-035043
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035083
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2017-1-SK01-KA103-035093
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA103-035098
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA103-035159
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2017-1-SK01-KA103-035194
WorkSpace Europe
2017-1-SK01-KA103-035243
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035264
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2017-1-SK01-KA104-035107
Craft for better future
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, 920 41 Leopoldov
2017-1-SK01-KA104-035131
Tieňovanie vzdelávania dospelých ľudí s postihnutím v Čechách
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035138
Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035157
EFFECTIVE TEACHING/EFFECTIVE LEARNING
English in the City s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035170
Objavuj, zaži a zdieľaj
Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
2017-1-SK01-KA104-035192
Zlepšenie zručností Teen mentorov
Dom poznania - združenie pre osobný rozvoj, Chalúpkova, 903 01 Senec
2017-1-SK01-KA104-035244
Divadlom proti radikalizmu
Nadácia Milana Šimečku, Panenská 4, 811 03 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035265
Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov
Jazyková škola Žilina, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
2017-1-SK01-KA104-035291
Mobility for Quality
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 836 63 Bratislava
2017-1-SK01-KA107-034945
Ekonomická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-034946
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-034947
Paneuropean University
2017-1-SK01-KA107-034985
Katolícka univerzita v Ružomberku
2017-1-SK01-KA107-034986
Trnavská univerzita v Trnave
2017-1-SK01-KA107-034991
Žilinská univerzita v Žiline
2017-1-SK01-KA107-035006
Technická univerzita vo Zvolene
2017-1-SK01-KA107-035037
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035039
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035108
Akadémia ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánika
2017-1-SK01-KA107-035143
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035146
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2017-1-SK01-KA107-035193
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2017-1-SK01-KA107-035203
Vysoka skola Danubius s.r.o.
2017-1-SK01-KA107-035205
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035223
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA107-035266
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035281
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035282
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA109-035426
Stredná odborná škola techniky a služieb
2017-1-SK01-KA109-035429
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA109-035434
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA109-035438
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA109-035440
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA116-034923
Stáž budúcich ekonómov v rámci EÚ
Obchodná akadémia Lučenec
2017-1-SK01-KA116-034938
Nové zručnosti - úspešná cesta do sveta práce
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánova2, Žilina
2017-1-SK01-KA116-034950
Spoznávame stredomorskú gastronómiu- získavanie nových vedomosti a zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA116-034960
Remeslo 2018
Stredná odborná škola drevárska, Filinskeho 7, Spišská Nová Ves
2017-1-SK01-KA116-034988
Nové príležitosti v multimédiách a umení III
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2017-1-SK01-KA116-034993
Nové trendy v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola
2017-1-SK01-KA116-034996
Medzinárodná škola
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
2017-1-SK01-KA116-035021
Zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov Spojenej školy v Detve
Spojená škola
2017-1-SK01-KA116-035040
Vzdelávanie bez hraníc
Stredná odborná škola automobilová
2017-1-SK01-KA116-035060
Vášeň pre prax
Stredná odborná škola polytechnická
2017-1-SK01-KA116-035076
Zo školy do kancelárií 2
Obchodná akadémia Nitra
2017-1-SK01-KA116-035079
Študent - škola – mobilita
Stredná priemyselná škola
2017-1-SK01-KA116-035094
Nové odbornosti - nové cesty
Stredná odborná škola Pruské 294
2017-1-SK01-KA116-035113
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2017-1-SK01-KA116-035114
So sklom sa vo svete nestratíš
Stredná odborná škola sklárska
2017-1-SK01-KA116-035173
Európske vzdelanie a prax
Stredná odborná škola, Lipova 8, Handlova
2017-1-SK01-KA116-035207
Zručnosti pre chemický priemysel
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2017-1-SK01-KA116-035221
Spoločné zdokonaľovanie odborných zručností – cesta ku kreatívnej práci
Stredná odborná škola informačných technológii
2017-1-SK01-KA116-035240
Rozšírenie kompetencií budúcich absolventov v krajinách EÚ.
Stredná odborná škola lesnícka
2017-1-SK01-KA116-035245
Kvalitné odborné vzdelanie - istá budúcnosť
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
2017-1-SK01-KA116-035246
Prax žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
2017-1-SK01-KA116-035267
„Odborná stáž žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v členských krajinách EÚ“
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA116-035283
Aktualizácia a prehlbovanie pracovných návykov študentov počas praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
2017-1-SK01-KA201-035313
Work for an Inclusive School Heritage
Súkromná obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA201-035316
CHANGE THE GROUNDS - Transforming spaces for learning activities
Strom života
2017-1-SK01-KA201-035321
Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2017-1-SK01-KA201-035344
Successfully Teaching AstRonomy in Schools
Expol pedagogika s.r.o.
2017-1-SK01-KA201-035348
AFLATOT - The Baseline for Social Inclusion
Škola dokorán - Wide Open School n. o.
2017-1-SK01-KA201-035382
NTC for ALL - All I really need to know I learned in a kindergarten
Cesta fantázie/ Fantao, o.z.
2017-1-SK01-KA201-035424
Chess and Mathematics in Primary Schools
Slovenský šachový zväz
2017-1-SK01-KA202-035299
Innovative Blended Learning Toolkit for the Safe Pest Management of Honeybees
Stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA202-035375
Return on Investment of Work Based Learning and apprenticeships
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA202-035388
Education for Local Development of Rural Areas
Agentúta na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
2017-1-SK01-KA202-035399
Inovácie v autoopravárenstve hybridov a elektromobilov
Stredná odborná škola dopravná
2017-1-SK01-KA202-035411
Quality implementation in career guidance
BKS Úspech
2017-1-SK01-KA202-035415
Harmonized Friction Stir Welding Technology Training across Europe
Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút SR
2017-1-SK01-KA202-035416
e-Training of Inactive Women for Flexible Employability in the Hotel Industry & Gastronomy
Slovenská obchodná a priemyselná komora
2017-1-SK01-KA203-035352
Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA203-035402
Focusing Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working Software
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA203-035412
Professional Accessible community interpreting – a gateway to migrant integration
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA204-035310
Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2017-1-SK01-KA204-035360
Naša sila je v skúsenostiach - inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
2017-1-SK01-KA204-035370
SILVER
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2017-1-SK01-KA204-035371
Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability
Academia Istropolitana Nova
2017-1-SK01-KA204-035385
Career Coaches for Low Qualified Adults
EUROPERSONAL & SERVIS s.r.o.
2017-1-SK01-KA204-035403
HIT - Heroes of Inclusion and Transformation
Divadlo bez domova
2017-1-SK01-KA204-035420
Age Management Uptake
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
2017-1-SK01-KA219-035296
Healthy Generation
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
2017-1-SK01-KA219-035306
Let´s play and learn together
Základná škola s materskou školou Viliama Záborského Levicka 737 Vráble
2017-1-SK01-KA219-035307
Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov
Piaristicka spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
2017-1-SK01-KA219-035314
Tradície bez hraníc - Cesta regionálnymi kultúrami
Spojená škola
2017-1-SK01-KA219-035318
Živé umenie
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hámre
2017-1-SK01-KA219-035319
Filmmaking journey: From scratch to screen
Stredná priemyselná škola Svidnik
2017-1-SK01-KA219-035322
Zasaď strom, zasaď svoju budúcnosť
Materská škola - Óvoda
2017-1-SK01-KA219-035330
Prenosná vodná elektráreň
Gymnázium Ľudovíta Štúra
2017-1-SK01-KA219-035331
Bádatelia prírody
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
2017-1-SK01-KA219-035341
Implementácia kritického myslenia do vzdelávacích programov partnerských škôl ako odpoveď na aktuálne výzvy modernej Európy
Cirkevná spojená škola
2017-1-SK01-KA219-035366
Money matters
Gymnázium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2017-1-SK01-KA219-035367
WATER = Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation
Základná škola A. Sládkoviča Sliač
2017-1-SK01-KA219-035372
TO TEACH IS TO LEARN - USING LITERATURE IN A CREATIVE EDUCATION AS A MULTIDIRECTIONAL PATH TO SKILLS DEVELOPMENT
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2017-1-SK01-KA219-035391
Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2017-1-SK01-KA219-035392
Spielend neues lernen
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2017-1-SK01-KA219-035394
Robotika je hra
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
2017-1-SK01-KA219-035396
Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách
Súkromná stredná umelecká škola
2017-1-SK01-KA219-035397
Think Globally, Act Locally!
Základná škola, Ul. sv. Michala 42
2017-1-SK01-KA219-035404
Národné parky ako žívé učebne
Súkromné gymnázium
2017-1-SK01-KA219-035406
Ahojte, som Váš nový učiteľ
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2017-1-SK01-KA219-035407
Migration and refugee crisis from the students´ point of view
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
2017-1-SK01-KA219-035422
Európske olympijské hry
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2017-1-SK02-KA105-001228
From Fear to Freedom
CARPE DIEM
2017-1-SK02-KA105-001232
tvoj názor
Acta non verba
2017-1-SK02-KA105-001233
Help your Future
Kalvársky fond
2017-1-SK02-KA105-001238
Youth Entrepreneurship Impact Lab
S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu.
2017-1-SK02-KA105-001240
New School
Generation4FutureSK
2017-1-SK02-KA105-001241
Vzdelávaním cez internet pomáhame svetu
E@I ZDRUZENIE
2017-1-SK02-KA105-001242
Fight For Future
Youth Parliament Copus
2017-1-SK02-KA105-001248
Welcoming Diversity
Spolocnost na pomoc osobam s autizmom
2017-1-SK02-KA105-001249
RePlay - Creative Guide of Solutions for Change
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-1-SK02-KA105-001252
Media(te) Diversity
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-1-SK02-KA105-001253
Integrating New Learning Experiences of Training on Migration
Ako doma Slovensko, o.z.
2017-1-SK02-KA105-001254
Spoznaj svoje ľudské práva
change your self
2017-1-SK02-KA105-001259
CROSSROADS
YMCA na Slovensku
2017-1-SK02-KA105-001262
Stay connected - Share with others!
ACET SR
2017-1-SK02-KA105-001263
Start Up Your Career
Obciansky spolok
2017-1-SK02-KA105-001265
5ELEMENT
Studio Zazitku - Outward Bound Slovensko o.z.
2017-1-SK02-KA105-001266
Volunteering for development
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-1-SK02-KA105-001270
Opportunity to gain an awareness of other people's values and to explore their diversity
Ekumenická rada cirkví v SR
2017-1-SK02-KA105-001273
Nové vlny
OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC
2017-1-SK02-KA105-001279
Slovakia-Moldova: Closer Than We Think
TRUC SPHERIQUE
2017-1-SK02-KA105-001281
Stanica - Open Cultural Space, behind the scenes
TRUC SPHERIQUE
2017-1-SK02-KA105-001287
Zem a ja
Youth for future Slovakia
2017-1-SK02-KA105-001288
Vznik medzinárodnej Živej školy
Eko-osada o.z.
2017-1-SK02-KA105-001289
Prekračujeme vlastné hranice
Divé maky, o.z.
2017-1-SK02-KA105-001292
Guiding Deaf young children: being a role model, mentor and friend
Slovenska asociacia klubov mladych nepocujucich
2017-1-SK02-KA105-001295
Nájdime cestu k sebe!
Sachovy klub Prievidza
2017-1-SK02-KA105-001297
Animated Education
Obciansky spolok
2017-1-SK02-KA105-001298
Missing Pieces
Obcianske zdruzenie Diera do sveta
2017-1-SK02-KA105-001299
Povedz príbeh miesta, kde žiješ
Zdruzenie Slatinka
2017-1-SK02-KA105-001301
IDEA: I Dream Entrepreneurial Actions
LUMINO
2017-1-SK02-KA105-001303
Budujeme komunity
Obcianske zdruzenie STOPY
2017-1-SK02-KA105-001304
Power of Circle
Preles
2017-1-SK02-KA105-001305
Tolerance or Ignorance?
S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu.
2017-1-SK02-KA105-001306
We are here
Ako doma Slovensko, o.z.
2017-1-SK02-KA105-001308
Platform collaboration:Tool for the development of youth mobility
Centrum volneho casu - Regionalne centrum mladeze
2017-1-SK02-KA105-001309
Tvoj život ako príklad iným
Spolocenstvo evanjelickej mladeze-OCSEMPuchov
2017-1-SK02-KA105-001311
ENOWES
Youth leaders of RCM
2017-1-SK02-KA105-001318
Be Active Without Limits
Martina Kakascikova - TIDZINS
2017-1-SK02-KA105-001319
Live Green
Luminosus, n.o.
2017-1-SK02-KA105-001324
Step out
V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE
2017-1-SK02-KA105-001327
Nájdime spoločné záujmy
NEMAZ
2017-1-SK02-KA105-001329
Be BnB!
Sportovo herny a outdoorovy klub
2017-1-SK02-KA105-001339
Offline Onlife
NFSZA
2017-1-SK02-KA105-001343
Lead Your Community Ahead
STEP - Society for territorial progress
2017-1-SK02-KA105-001349
SEARCH II
Clovek v ohrozeni, n.o.
2017-1-SK02-KA205-001326
AKTIV
YouthWatch
2017-1-TR01-KA219-045826_2
C.A.R.E. ''Caretaking And Reproductive Education''
Sukromna materska skola no.
2017-1-UK01-KA219-036766_2
Unity 2017
Zakladna skola kniezata Pribinu, Andreja Sulgana 1, Nitra
2017-2-SK02-KA105-001365
Find yourself in Volunteering
Bratislavske dobrovolnicke centrum (Bratislava Volunteer Centre)
2017-2-SK02-KA105-001366
Boosting Roma Youth Employment
Association of Young Roma
2017-2-SK02-KA105-001369
Learning together
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-2-SK02-KA105-001371
Youth Volunteering Together 2
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-2-SK02-KA105-001374
Dream Job
Generation4FutureSK
2017-2-SK02-KA105-001376
Culinary Diplomacy - Breaking Bread to Win Hearts and Peace
Gastronomický spolok
2017-2-SK02-KA105-001383
Don´t dream it, be it
INEX SLOVAKIA
2017-2-SK02-KA105-001386
heART
YouthGO
2017-2-SK02-KA105-001387
Inovuj seba a komunitu
Miestne zdruzenie YMCA Nesvady
2017-2-SK02-KA105-001395
People are strange, when you are stranger.
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie
2017-2-SK02-KA105-001399
Quo vadis Roškovce?
CLOVEK V OHROZENI, NO
2017-2-SK02-KA105-001401
EVS - Experience the Vibrant Spirit!
Obcianske zdruzenie Kvas
2017-2-SK02-KA105-001402
Help inclusion!
Spolocnost na pomoc osobam s autizmom
2017-2-SK02-KA105-001403
Marker CS vol. 3
YouthWatch
2017-2-SK02-KA105-001408
From the South to the North
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-2-SK02-KA105-001409
Zo školy do reality
LIGA VYCHODU o.z.
2017-2-SK02-KA105-001411
Vojna a mier II - Sme na rade!
Obciansky romsky institut
2017-2-SK02-KA105-001426
Smiem prosiť, zdravie?
Youth Bridges
2017-2-SK02-KA105-001432
Games 4 life
V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE
2017-2-SK02-KA105-001437
STOP EXTRÉMIZMU
Adrem Slovakia
2017-2-SK02-KA105-001438
"CROSS THE EYES AND LANDS" - (VISUAL) ARTS IN DIALOGUE
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
2017-2-SK02-KA105-001440
Educ-Action
Centrum dobrovolníctva
2017-2-SK02-KA105-001441
Get in touch
V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE
2017-2-SK02-KA105-001447
STEP - Society for territorial progress
2017-2-SK02-KA105-001448
"Art is in(clusion)!"
Nadácia Krajina harmónie
2017-2-SK02-KA105-001451
Space for Culture 2017
A4 - Asociacia zdruzeni pre sucasnu kulturu
2017-2-SK02-KA105-001454
Vojna a Mier
change your self
2017-2-SK02-KA105-001463
Get the picture of Stanica - Open Cultural Space
TRUC SPHERIQUE
2017-2-SK02-KA105-001464
Intern(national) volunteering
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-2-SK02-KA105-001467
We are citizens of Europe!
STEP - Society for territorial progress
2017-2-SK02-KA105-001471
Digital Diet
Luminosus, n.o.
2017-2-SK02-KA105-001471
Digital Diet
Luminosus, n.o.
2017-2-SK02-KA105-001473
Artvironment
Zdruzenie Slatinka
2017-2-SK02-KA105-001475
New Experience
Expression o.z.
2017-2-SK02-KA105-001477
Hradisko Železná
Centaurus, obcianske zdruzenie
2017-2-SK02-KA105-001478
Slovakia-Armenia: Volunteering Bridge III.
V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE
2017-2-SK02-KA135-001457
Dlhodobé partnerstvo - záruka kvalitných projektov
OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC
2017-2-SK02-KA205-001481
LARxPerience
V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE
2017-2-SK02-KA347-001384
Kroky ku zmene
OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC
2017-2-SK02-KA347-001394
Create & Control
Pomáhame druhým, o.z.
2017-3-SK02-KA105-001493
Without differences
ROMANE JILE
2017-3-SK02-KA105-001496
Let us step forward together - Europe for all
Dorkas
2017-3-SK02-KA105-001500
Low-threshold is calling you
Bratislavske dobrovolnicke centrum (Bratislava Volunteer Centre)
2017-3-SK02-KA105-001504
BE YOURSELF
Generácia bez bariér
2017-3-SK02-KA105-001511
Entrepreneurship in rural areas
Space for Youth
2017-3-SK02-KA105-001514
Make your living green!
Healthy Youth
2017-3-SK02-KA105-001519
Take a chance, be a change
INEX SLOVAKIA
2017-3-SK02-KA105-001523
Coach the change
YouthWatch
2017-3-SK02-KA105-001524
Hľadáme cesty k sebe.
YMCA MZ NITRA
2017-3-SK02-KA105-001531
Rise Up!
Velky Meder centrum mladeze, n.o.
2017-3-SK02-KA105-001533
"Medart v živote"- neformálne vzdelávanie pracovníkov s mládežou
Divadlo bez domova
2017-3-SK02-KA105-001534
Back to the Future
VIBE - Youth group for education and cultural development
2017-3-SK02-KA105-001536
Recycle with Creativity 2
VIBE - Youth group for education and cultural development
2017-3-SK02-KA105-001539
Story is the Key
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie
2017-3-SK02-KA105-001541
People are strange, when you are stranger.
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie
2017-3-SK02-KA105-001543
Detský lesný klub a komunitná škola
Obcianske zdruzenie Zajezova
2017-3-SK02-KA105-001546
Green photo lab
SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT ASSOCIATION OF SLOVAKIA
2017-3-SK02-KA105-001548
Developing a Deaf identity: redefining European (deaf) citizenship in the 21st century
Slovenska asociacia klubov mladych nepocujucich
2017-3-SK02-KA105-001552
Opening Eastern Partnership Window
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-3-SK02-KA105-001561
Colors of diversity
SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT ASSOCIATION OF SLOVAKIA
2017-3-SK02-KA105-001563
Kedysi a dnes
silnejsí-slabsím
2017-3-SK02-KA105-001572
IFuture
Luminosus, n.o.
2017-3-SK02-KA105-001573
Employment for Me
SYTEV
2017-3-SK02-KA105-001574
Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus?
Centrum pre európsku politiku
2017-3-SK02-KA105-001579
Move 4 Tolerance
LUMINO
2017-3-SK02-KA105-001581
Šanca pre každého
JUDO&TATRY
2017-3-SK02-KA105-001584
Community building in Gemer region
Obcianske zdruzenie Fundament
2017-3-SK02-KA105-001586
Cultural heritage - united in diversity
Cardio Youngs
2017-3-SK02-KA105-001590
Start Up Your Career in Multimedia
OBCIANSKY SPOLOK
2017-3-SK02-KA105-001591
Živé knihy ako nástroj na elimináciu extrémizmu medzi mládežou
Od emócií k poznaniu, n.o.
2017-3-SK02-KA105-001593
Empowering Those on the Field
Via Nova - ICS
2017-3-SK02-KA105-001594
Step further
V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE
2017-3-SK02-KA105-001595
Viditeľné dobrovoľníctvo
Regionalne centrum mladeze
2017-3-SK02-KA105-001597
Non-formal education in Self-development
TANDEM n.o.
2017-3-SK02-KA105-001602
Prilož ruku k dielu
Miestna akcna skupina Strazovske Vrchy
2017-3-SK02-KA105-001603
All – Inclusive Children´s Rights Initiative
Obcianske zdruzenie LASTOVICKA pri ZS Pod Vinbargom v Bardejove
2017-3-SK02-KA105-001604
Y Guides
LUMINO
2017-3-SK02-KA105-001606
The creACTIVITY in YOUth
Youth Europa Slovakia
2017-3-SK02-KA105-001607
LifeCycle
Via Nova - ICS
2017-3-SK02-KA105-001609
Stay Informed.Take your Chance!
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-3-SK02-KA105-001612
“I got a dream team spirit..."
Slovenský skauting 37. zbor Fatran Martin
2017-3-SK02-KA105-001613
Gastrodiplomacy - Breaking Bread to Win Hearts and Peace II.
Gastronomický spolok
2017-3-SK02-KA105-001618
Rainbow Summer Camp
SAPLINQ
2017-3-SK02-KA105-001620
Be eco in cool
Young eco group
2017-3-SK02-KA135-001502
TINDERSTICKS
YMCA na Slovensku
2017-3-SK02-KA135-001540
Cultural venues Stanica and Nova Synagoga
TRUC SPHERIQUE
2017-3-SK02-KA135-001557
Prežitok ako prostriedok vzdelávania
CLOVEK V OHROZENI, NO
2017-3-SK02-KA135-001570
Future is in your hands. Start off with Volunteering!
MLADIINFO SLOVENSKO
2017-3-SK02-KA205-001508
Exploring supervision in youth work
YMCA na Slovensku
2017-3-SK02-KA205-001532
PlaNET Social Enterprise 2.0
AGENTURA PRE ROZVOJ GEMERA
2017-3-SK02-KA205-001587
Support and empower Roma Youth
CLOVEK V OHROZENI, NO
2017-3-SK02-KA205-001588
MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation
Rada mladeze Zilinskeho kraja
2017-3-SK02-KA347-001505
Participácia v praxi
silnejsí-slabsím
2017-3-SK02-KA347-001526
Participácia v praxi - mladí vo svojom meste
Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej Republike
2017-3-SK02-KA347-001580
VYD- Village youth in dialogue
Asociacia krajskych rad mladeze