Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklári vinách EÚ
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000103
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27109 €
Sumár projektu:Projekt jedinej strednej školy na Slovensku zameranej na sklársku výrobu rieši možnosť zúčastniť sa našich žiakov v odbornom vzdelávaní na odbornej stáži vinách s dlhoročnou tradíciou v oblasti sklárskej výroby ,či je to výroba sklenej vitráže, maľovanie skla, brúsenie skla a obsluha sklárskych automatov . Cieľom je rozvoj zručností, rozvoj kvalitného a príťažlivého vzdelávania ,prehlbovanie vedomostí, získanie skúseností pri práci vo výrobných organizáciách, čím sa zvýši možnosť integrácie na trhu práce.Okrem toho je cieľom aj zlepšenie dialógu medzi kultúrami, rešpektovanie iných národov, podnecovanie k tolerancií. Pre žiakov je najväčším prínosom vzdelávanie priamo v praxi – v zabehnutom pracovisku vybavenom modernými technológiami, pracovnými nástrojmi a materiálmi, aby si mohli vyskúšať iné technológie, prácu s inými materiálmi a náradím, než také čo mali v škole a účasť v samotnom výrobnom procese . Ďalším cieľom sa stáva aj zdokonalenie v cudzom jazyku- anglický jazyk,nemecký jazyk, v ktorom účastníci komunikujú s partnerskou stranou a v neposlednom rade aj porozumenie v českom jazyku a to hlavne v odbornej terminológii. Súčasťou projektu je aj štúdium výtvarnej kultúry a histórie sklárstva, čo umožňuje máloktorý európsky región tak, ako práve okolie Libereckéhoa v ČR . Žiaci vo voľnom čase budú mať možnosť navštíviť rôzne galérie,múzeá, kostoly, baziliku a tieto poznatky použiť v ďalšom štúdiu na našej škole, ba neskôr aj na vysokej škole. Projekt je rozčlenený na 4 časti, pričom každá časť je v inej organizácií s inou výrobnou činnosťou. 1.časť je účasť žiakov študijného odboru s maturitou odbor Výtvarné spracúvanie skla so zameraním na výrobu sklenej vitráže v spoločnosti Glasmalerei v Stift Schlierbach v Rakúsku . Žiaci budú pracovať a pomáhať na zákazkách spoločnosti , alebo budú mať možnosť navrhnúť a realizovať vlastné nápady . 2.časť je stáž pre žiakov so zameraním na štúdijný odbor maľba skla a brúsenie skla. Stáž bude realizovaná v spoločnosti GLASSiCENTER s.r.o. v Kamenickom Šenove. Žiaci sa naučia a zdokonalia sa v maliarskych technikách/ vysoký smalt/, ktoré sa na Slovensku málo využívajú a sú na ústupe, vyskúšajú si iné technológie a taktiež iné farby,materiály, ktoré u nás nemáme,lebo pre školu sú drahé. V tejto spoločnosti sme absolvovali odbornú stáž aj v minulých dvoch rokov, spolupráca pokračuje a firma má dobré podmienky pre prax. 3. časť je zameraná na odbornú stáž vo Vetropacku v Kremsmünstri v Rakúsku. Ide o stáž pre žiakov druhého ročníka študijného odboru Mechanik, nastavovač , kde sa oboznámia s technológiou a postupmi práce pri výrobe obalového skla. Táto spoločnosť je súčasťou korporácie podnikov Vetropack v Zurichu a poskytuje výborné možnosti pre odbornú stáž . 4. časť je zameraná na odbornú stáž v spoločnosti Egermann v Novom Bore v ČR. Žiaci budú rozdelení podľa zamerania na maľbu skla a brúsenie skla. Aktívne sa budú podielať na prácach a zákazkach firmy. Naši študenti sa počas dvoch týždňov v každej spoločnosti zúčastnia priamo výrobného procesu , kde sa oboznámia s pracoviskami , s ich chodom a pracovnou náplňou. Budú zaradení na pracovisko,kde pod dohľadom nášho pedagóga a zamestnancov spoločností budú sa aktívne zapájať pri realizácii umeleckých, úžitkových výrobkov, budú sledovať pracovné postupy so zámerom , čo najviac vidieť a čo najviac sa naučiť a ukázať, čo dokážu aj naši žiaci.
Koordinátor:Stredná odborná škola sklárska
Lednické Rovne
Partneri:Vetropack Austria GmbH
Kremsmünster, Rakúsko
www.vetropack.com
Egermann, s.r.o.
Praha 1, Czech Republic
www.egermann.com
Glasmalerei Stift Schlierbach GmbH & Co KG
Schlierbach, Rakúsko
www.bleiverglasungen.at
GLASSiCENTER s.r.o.
Nový Bor, Czech Republic
www.glassicenter.cz