Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEPŠIE POROZUMIEŤ
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000011
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7880 €
Sumár projektu:Projekt je bilaterálnym projektom zameraným na zlepšenie líderských, manažerských, fundriasingových zručností mládežníckych vedúcich zo Slovenska a Maďarska. Cieľom je zmapovať potreby a záujmy mladých ľudí vo Várpalote a Kremnici, analyzovať nástroje pre mládežnícku politiku na lokálnej, regionálne a národnej úrovni, získať prehľad o mládežníckych organizáciách a sieťovať ich.
Koordinátor:TYMIÁN