Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesty k porozumeniu
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000026
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15040 €
Sumár projektu:Projekt Cesty k porozumeniu je zameraný všeobecne na mladých ľudí. Dvaja dobrovoľníci z Nemecka budú vykonávať aktivity s cieľom podporiť vzájomné porozumenie, prispieť k rozvoju kvality podporných systémov a napomôcť pri presadzovaní európskej spolupráce v oblasti mládeže.
Koordinátor:Spoločenstvo evanjelickej mládeže - oblastné centrum