Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Užitočné prepojenia (Useful Connections)
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000027
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16235 €
Sumár projektu:Témy projektu sú budovanie Centra alternatívneho života, aktívne šírenie informácií o trvaloudržateľnom živote a permakultúre, záchrane výnimočného genofondu starých ovocných sadov a organizovanie seminárov a kurzov poriadaných organizáciou Alter Nativa. EDS budú na Slovensku vykonávať 2 dobrovoľníci z Maďarska a Francúzska v období 12 mesiacov.
Koordinátor:Alter Nativa