Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,6,7...8
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000039
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12980 €
Sumár projektu:Témou projektu je naučiť mladých ľudí komunikovať, medzi sebou navzájom, s inými kultúrami, ale aj s inými vekovými skupinami ako sú ich. Cieľom je tiež získať schopnosť pracovať v tíme a vytvárať kolektívneho ducha. Projekt je bilaterálnou výmenou 42 mladých ľudí zo Slovenska a Česke republiky.
Koordinátor:Tanečný klub Aura Dance