Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creating Experience
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000043
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17664 €
Sumár projektu:Hlavnými témami je zážitkové vzdelávanie a využivanie outdoorových aktivít ako nástroja neformálneho vzdelávania. Zúčastnéiny sú zo Slovenska, Českej republiky, Gruzínska a Arménska. Aktivity budú prebiehať v období 7.- 23.7.2014.
Koordinátor:Mládežnícka organizácia Plusko