Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disable the label
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000052
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17220 €
Sumár projektu:Projekt „Disable the label“ je mládežníckou výmenou, ktorá sa bude konať v Žiline od 28. augusta do 6.septembra 2014. Stretne sa na nej 31 mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia z Chorvátska, Írska, Portugalska, Turecka, Slovenska a Českej republiky. Témou projektu je vytváranie rovnakých príležitostí pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia a podporiť začlenenie ľudí s nedostatkom príležitostí do bežného života.
Koordinátor:Nadácia Krajina harmónie