Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Being Optimised Over Support and Training
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000059
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41415 €
Sumár projektu:Hlavnými cieľmi projektu je znižovanie sociálneho vylúčenia ľudí z komunít, v ktorých pracuje organizácia, podpora vzdelávacích programov a programov nízkoprahových centier, tvorba mediálneho obrazu a fundraisingových aktivít, rozvoj a podpora dobrovoľníctva v regiónoch východného Slovenska. EDS projekt bude trvať 12 mesiacov a zúčastní sa ho 5 dobrovoľníkov z Českej republiky, Poľska, Rumunska a Španielska.
Koordinátor:Človek v tísni, o.p.s.