Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Getting involved - getting international
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000066
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30980 €
Sumár projektu:V tomto projekte budú vykonávať svoju EDS v dĺžke 12 mesiacov celkom 3 dobrovoľníci z Českej republiky, Veľkej Británie a Holandska. Ich hlavným cieľom bude získavanie skúseností podieľaním sa na každodennom chode a aktivitách organizácie Slovenský skauting. Druhú časť tejto EDS tvorí 9 mesačná aktivita dobrovoľníka zo Slovenska, ktorý bude vykonávať svoju EDS v Rusku. Hlavnými úlohami dobrovoľníka bude podieľať sa na činnosti a aktivitách miestnej organizácie a na organizovaní projektov Mládežníckych výmen.
Koordinátor:Slovenský skauting