Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozhoduj o Európe?
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA347-000256
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47690 €
Sumár projektu:Projekt vychádza zo skúseností a poznania žiadateľa o nízkej informovanosti a nedostatočného vzdelávania stredoškolskej mládeže (predovšetkým na odborných školách) o európskom integračnom procese najmä vo vidieckom prostredí a mestách na periférii. Primárnym cieľom projektu je zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu.
Koordinátor:Centrum pre európsku politiku