Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brace for Impact
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000217
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9885 €
Sumár projektu:Školenie s názvom „Pripravte sa na náraz“ Brace for Impact vychádza z aktuálnych potrieb mladých ľudí. Cieľom školenia je budovanie kapacít pracovníkov s mládežou v oblasti merania sociálneho vplyvu ,plánovania, aby mohli lepšie reagovať na potreby mladých, aby práca s mladými mala trvalý vplyv na celú spoločnosť a tak mohla prispieť k dosiahnutiu cieľov Stratégie 2020.
Koordinátor:Domka - Association of Salesian Youth