Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDS v centre voľného času na vidieku
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000218
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13600 €
Sumár projektu:Projekt bude realizovaný na vidieku, v školskej organizácii , ktoré poskytuje širokú škálu aktivít na zmysluplné trávenie voľného času pre deti, rodičov a mládež do 30 rokov. Cieľom projektu je zatraktívniť a obohatiť činnosť v oblasti voľnočasových aktivít pre všetky vekové skupiny prostredníctvom dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí so sebou prinášajú nové myšlienky, nápady, nové spôsoby práce, nové náhľady na svet, čím narúšajú stereotypy, búrajú presudky a tým a tým pozitívne ovplyvňujú a oživujú celkovú atmosféru v našej organizácii.
Koordinátor:The Centre of Leisure Time