Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spojené kráľovstvá
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000222
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17325 €
Sumár projektu:Naša skupina mladých ľudí je zameraná na včelárstvo a šach. Našim cieľom je spolupracovať navzájom v oblasti šachu i včelárstva. Prostredníctvom projektu by sme chceli spojiť schopnosti mladých ľudí z jednotlivých krajín EÚ pre ochranu životného prostredia v oblasti včelárstva a rozvíjať zdravý životný štýl u mladej generácie. V oblasti šachu rozvíjať pamäť, koncentráciu, logiku, spopularizovať šach ako nástroj na zvyšovanie inteligencie mladých ľudí.
Koordinátor:Sachoplasti