Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Active youth lab
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000242
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10841 €
Sumár projektu:Projekt sa bude odohrávať v meste Trenčín od 18. do 24. augusta 2014, Pričom bude hosťovať 25 účastníkov zo Slovenska, Rumunska, a Španielska. Cieľom projektu je stretnutie mladých dobrovoľníkov zo zúčastnených krajín a ich aktívna participácia a výmena skúseností a metód motivovania mladých ľudí.
Koordinátor:Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.