Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktívna a zdravá mládež Európy
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000248
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18480 €
Sumár projektu:Partnerské skupiny zo Slovenska a Poľska pripravili spoločný projekt s názvom" Aktívna a zdravá mládež Európy". Projekt bude realizovaný na Zemplínskej šírave . Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl , zdravé stravovanie a telesnú aktivitu. Projekt umožní integráciu 52 mladých ľudí so špecifickými potrebami a znevýhodnením prostredníctvom vzájomných workshopov a ďalších aktivít.
Koordinátor:Youth information center Snina