Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vojnová sekera
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000262
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13950 €
Sumár projektu:Cieľom tohto projektu je umožniť mladým ľudom zo spomenutých krajín pochopiť, že nepriateľstvo a predsudky, ktoré v sebe nosíme sú neopodstatnené. 30 mladých ľudí zo Slovenska a Maďarska sa v septembri 2014 stretnú v rekreačnom stredisku Kamarát- Bardejov, aby spoločne odstránili tieto neopodstatnené predsudky, ktoré medzi sebou prechovávajú. Cieľom je budovať solidaritu, podporovať jednotu a zvyšovať kooperáciu medzi krajinami.
Koordinátor:Tak, n.o.