Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competent in Volunteering - Competent in Live
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA205-000364
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:94550 €
Sumár projektu:Projekt predkladá organizácia PDCO zo Stupavy.Ide o strategické partnerstvo 6 organizácií - 2 SK, 2 HR, 2 RO, kde slovenské organizácie plánujú implementovať validačný tool pre dobrovoľníctvo D-zručnosti do partnerských organizácií v Chorvátsku a Rumunsku.
Koordinátor:Platforma dobrovoľňíckych centier a organizacii