Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Active citizenship with global dimension
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA205-000410
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:127437 €
Sumár projektu:Žiadateľom projektu je občianske združenie Človek v ohrození, ktoré sa venuje vo svojej činnosti vzdelávaniu k ľudským právam a globálnemu vzdelávaniu. Na projekte strategického partnerstva sa majú zúčastniť aj organizácie z Rakúska, Estónska, Talianska, ktoré sa tiež venujú globálnemu vzdelávaniu. V projekte je naplánovaný prenos inovácií a know how prostredníctvom nových metód ako storytelling alebo forum theatre, vrátane mentoringu a koučingu a siete ambasádorov vzdelávania globálneho občianstva. Výstupom z projektu bude výskum v rámci mládežníckych organizácií, stratégia implementácie globálne vzdelávania,školiace kurikulum pre pracovníkov s mládežou,metodiky a vzdelávacie materiály, školiaci program pre pracovníkov s mládežou a na záver hodnotiaca správa.
Koordinátor:Človek v ohrození