Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chceme zmenu!
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA347-000331
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41804 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o ich kompetenciách v rozhodovaní a prostredníctvom seminárov, kde budú prizvaní do diskusie zástupcovia samospráv, odborní experti a ďalší ľudia, zodpovední za stav mládeže na miestnej a regionálnej úrovni ich takto zapojiť do dialógu s nimi a to obojstranne Cieľom projektu je tiež dosiahnuť efektívnejšiu implementáciu výstupov projektu do praxe tvorby mládežníckej politiky a to sledovaním tohto procesu prostredníctvom pravidelných kontaktov a následných stretnutí v mestách, kde sa naštartoval dialóg mladých ľudí a tvorcov politík.
Koordinátor:ZIPCEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE