Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success
Číslo projektu:2015-1-CZ01-KA219-014005
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Zubrohlava