Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hänsel und Gretel - ein inklusives Kulturprojekt
Číslo projektu:2015-1-DE03-KA219-013639
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Košice