Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KoBra - Koblenz trifft Bratislava – Working together in Europe
Číslo projektu:2015-1-DE03-KA219-013808
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Zakladna skola s materskou skolou
Bratislava