Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/he's Equal in Europe
Číslo projektu:2015-1-ES01-KA219-015783
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Zakladna skola s materskou skolou krala Svatopluka
Sintava