Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROPEAN VALUES AND ATTITUDES
Číslo projektu:2015-1-ES01-KA219-015895
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Zubrohlava