Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBRARY A MAGIC PLACE
Číslo projektu:2015-1-RO01-KA219-015104
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Základná skola s materskou skolou Józsefa Kármána s vyucovacím jazykom madarským Lucenec Kármán József Alapiskola és Óvoda Lucenec
Lučenec