Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POPRastieme spolu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008676
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4390 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "POPRastieme spolu" je súčasťou Programu Osobného a Profesijného Rastu (POPRast), ktorý sme tento rok spustili na našej škole. Cieľom projektu je poskytnúť zamestnancom, ktorí majú záujem možnosť rozvíjať sa a napredovať v oblasti svojho pôsobenia (Kristína Kallová - výučba cudzích jazykov, Zuzana Fabriciová - výučba cudzích jazykov, vedenie tímu učiteľov cudzích jazykov) a nadobudnuté skúsenosti a poznatky nielen implementovať vo svojej práci, ale sa o ne i deliť s kolegami. Vybraní boli nasledovní zamestnanci: Zuzana Fabriciová, vedúca Jazykového departmentu. Vedie skupinu učiteľov vyučujúcich cudzie jazyky. Okrem zabezpečovania chodu oddelenia a zjednocovania základných učebných postupov sa venuje aj rozvíjaniu kompetencií učiteľov prostredníctvom pravidelných pozorovaní, poskytovania spätnej väzby a školení. Kristína Kallová, učiteľka anglického jazyka. Okrem rozvíjania jazykových kompetencií žiakov na prvom a druhom stupni je tiež zapojená do projektu iKid a tiež sa venuje sprostredkovaniu komunikácie medzi žiakmi školy so žiakmi zo zahraničia (Japonska). Vybraní zamestnancisa majú zúčastniť školenia vo Veľkej Británii, prostredníctvom ktorého si zlepšia svoje jazykové znalosti, rozšíria si vedomosti v oblasti výučby cudzích jazykov (najnovšie metódy, postupy, používanie technológií) a nadobudnú kontakty s učiteľmi cudzích jazykov a profesionálmi v oblasti vzdelávania z rôznychín, ktoré budú neskôr môcť využiť pri svojej práci (či už na vymieňanie skúseností a vzájomnú inšpiráciu, alebo na sprostredkovanie kontaktov medzi žiakmi). Na účasť na kurze bude nadväzovať podelenie sa o nadobudnuté poznatky s kolegami (semináre vrámci nášho programu POPRast, spolupráca s kolegami, vzájomná inšpirácia a spoločné riešenie problémov). Do nášho programu výučby cudzích jazykov chceme neustále prinášať najnovšie informácie z oblasti metód a prístupov a využívania nástrojov, ktoré môžu vhodne poslúžiť pri takejto výuke. Veríme, že účasť našich zamestnancov na kurze v zahraničí im pomôže rozšíriť svoje poznatky v tejto oblasti a tiež im umožní nadviazať kontakt s učiteľmi a profesionálmi vo výučbe cudzích jazykov z rôznych kultúrnych a jazykových prostredí. Veríme, že tieto kontakty budú dlhodobejšieho charakteru a budú napomáhať neustálemu rozvoju a rastu našich zamestnancov.
Koordinátor:Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Bratislava