Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cudzie jazyky - brána do sveta
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008725
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20615 €
Sumár projektu:Projekt Cudzie jazyky - brána dosveta je zameraný na zdokonaleniea zlepšenie jazykových kompetencií pedagógov, nakoľko školský vzdelávací program je zameraný na rozšírené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka na základnej škole aj gymnáziu. Cieľom projektu jeposkytnúťkvalitné vzdelávanie anglického a nemeckého jazykaodborne zdatnými pedagógmia nadviazať spoluprácu so zahraničnými školami. Projektu sa zúčastní celkom 7pedagógov, pričom každý z nich v súčasnostiaktívne využívadaný jazyk vo svojej profesii.Výsledkom projektu bude inovovaný školský vzdelávací program a zavedenie nových poznatkov a získaných zručnostído vzdelávacieho procesu. Z dlhodobého hľadiska očakávamezvýšený záujem žiakov o vzdelávanie v cudzích jazykoch,rozvoj spoluprácena medzinárodnej úrovni a kvalitnú prípravu mladých ľudí na život v globalizovanom svete.
Koordinátor:Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
Bratislava