Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesta k vybudovaniu excelentnosti školy
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008845
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3350 €
Sumár projektu:Školenie “Cesta k vybudovaniu excelentnej školy” je kombináciou teórie a praktických úloh, ktoré nám pomôžu vytvoriť kultúru excelencie a nasmerovať tak našu školu k tomu, aby sa stala miestom s výnimočnými výsledkami, zaujatými študentmi, spokojnými zamestnancami a udržateľnej budúcnosti.Princíp excellence je založený na práci so všetkými zainteresovanými stranami – študent, rodičia, zamestnanci, spolupracujúce organizácie. Popredné európske školy predovšetkým v Škandinávii a Veľkej Británii využívajú tieto princípy ako základ riadenia organizácie.Tento kurz nám pomôže pochopiť akým spôsobom “Excelence” pomáha; čo sa skrýva pod 9 kritériami Modelu Excelence EFQM, najrozšírenejšieho nástroja pre excelentné riadenie na svete; akým spôsobom správne aplikovať systematickú a koncepčnú autoevaluáciu a akým spôsobom sa autoevaluácia správne využíva v rámci rozvoje školy; poznať ďalšie podporné manažérske metódy využiteľné v školstve.
Koordinátor:Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
Levice