Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008771
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:78062 €
Sumár projektu:V projekte by sme radi poslali 2 skupiny žiakov do dvoch cieľovýchín: Z študijného odboru Obchodná akadémia (6317M) - 12 žiakov (4. ročník) a zštudijného odboru Mechanik strojov a zariadení (2413K)- 5 žiakov (3. ročník) do mesta Portsmouth do Anglicka. Z učebného odboru cukrár (2964H) - 6 žiakov (3. ročník) a z učebného odboru autoopravár-mechanik (2487H 01) - 5 žiakov (3. ročník) do Milána, do Talianska. Hlavné ciele projektu: - aplikovať teoretické vedomosti a schopnostiprakticky – študenti vykonajú prax v konkrétnej autodielni, autoservise,cukrárni, reštaurácii, súkromnej firme, banke, sporiteľni, v dopravnom podniku,cestnej preprave, - rozširovať odbornú slovnú zásobu, - osvojiť si nové zručnosti a kompetencie a v neposlednom rade oboznámiť sa s modernými technológiami príslušných odborov, napr. využívanie počítačových programov v podnikoch, cestovných kanceláriách, high-tech súčiastok, práca s diagnostickými zariadeniami podniku, využívanie logistických programov. Konkrétne ciele projektu podľa jednotlivých študijných odborov: Obchodná akadémia – žiaci: - sa oboznámia s legislatívou podnikania, s podnikateľským prostredím v Anglicku, - uvidia systém fungovania finančných inštitúcií - spoznajú anglické bankovníctvo, - uskutočnia platobný styk v zahraničí, - spoznajú softvérové vybavenie podnikov, originálne účtovnícke dokumenty anglických firiem, -sa zlepšia v odbornej anglickej konverzácii, v komunikácii s klientom, - budú spoznávať tradície, zvyklostiiny. Mechanik strojov a zariadení – žiaci sa naučia: - použitie špecifických meradiel a pomôcok na meranie a kontrolu rozmerov, - opracovanie rôznych materiálov odlišných ako na odbornom výcviku, - získanie vedomostí o sústružných a frézovacích prácach - získanie vedomostí o kovacích prácach a o tepelnom spracovaní, - strihanie, ohýbanie a nitovanie plechov, - normy, s ktorými pracujú v Anglicku, - čítanie technickej dokumentácie daných strojov a zariadení, - obsluhu v montážnej linke. Autoopravár – mechanik – žiaci: - použijú špecifické postupy, nástroje, náradie a prípravky v značkových – autorizovanýchservisoch, pričom využijú nadobudnuté vedomosti a zručnosti na ich prehĺbenie, - sa zoznámia s technológiami talianskych automobilových značiek (Fiat, Alfa Romeo) a ich súčiastkami, - si zlepšia svoje zručnosti pri zisťovaní porúch a ich odstraňovaní (oprava a výmena kolies, pruženie, tlmič, brzdy) - získajú vedomosti o základných klampiarskych prácach: strihanie, ohýbanie a vyrovnávanie plechov, lepenie a nitovanie, - získajú vedomosti o základných lakovníckych prácach: mechanické odhrdzovanie brúsením, odmasťovanie, technické nanášanie štetcom, - montáž a demontáž kľukového hriadeľa, - oboznámia sa z používanými normami, - sa naučia čítať príslušnú technickú dokumentáciu. Cukrár - sa naučia: - výrobu cukrárskych výrobkov typických pre daný región a cukráreň v Taliansku, - špeciality talianskych cukrárov – Panna Cotta, Crostata di marmellata, ... - technológiu prípravy cesta, krémov, plniek, ozdôb, polevy, - prípravu reštauračných múčnikov, - výrobu zmrzlín, - zdobenie zákuskov a tort – materiály, technika zdobenia. Problémy a potreby žiakov: - potrebujú si rozvíjať svoje odborné a jazykové schopnosti, - potrebujú si vyskúšať prácu a život v zahraničí, aby sa tak stali samostatnejšími a sebavedomejšími, - po absolvovaní zahraničnej odbornej stáže sa stanú príťažlivejšími pre potencionálnych budúcich zamestnávateľov, - pohybom v členských štátoch EÚ budujeme v žiakovi hrdosť na to, že je európan, - počas vyučovania v škole a praxe na Slovensku nemajú možnosť vyskúšať najmodernejšie technológie.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Krupina