Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008792
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22886 €
Sumár projektu:Pozitívne výsledky z realizácií projektov v roku 2013 a 2014 ukázali, že takéto mobilitné projekty majú veľmi pozitívne následky pre všetky úrovne školy: na účastníkov, ostatných študentov, pedagógov a manažmentu. Tento rok plánujeme organizovať jednu aktivitu, pracovnú stáž pre 10 žiakov, v Maďarsku, na dobu 3 týždne, v jednom turnuse. Účastníci pochádzajú z dvoch študijných odborov: 1. škola podnikania, kód odboru: 6341M, ročníky: 2-4., 6 študentov 2.technika a prevádzka dopravy, kód odboru: 3765M, ročníky: 2- 4., 4 študenti Plánovaný termín stáže je november-december 2015. Odborná prax sa bude realizovať v konkrétnych firmách zameraných na dopravu, opravu osobných automobilov, administráciu. Hlavné ciele projektu: - aplikovať teoretické vedomosti a schopnostiprakticky – študenti vykonajú prax v konkrétnej autodielni, autoservise, súkromnej firme, v dopravnom podniku,cestnej preprave. - rozširovanie odbornej slovnej zásoby - zdokonaľovanie v kompetenciách, ktoré žiaci už si osvojili v domácom prostredí a nadobudnutie zručností a kompetencií - oboznámiť sa s modernými technológiami príslušných odborov, napr. využívanie počítačových programov v podnikoch, podnikateľskom a administratívnom sektore, High-tech súčiastky, práca s diagnostickými zariadeniami, využívanie logistických programov, e-obchody Po absolvovaní stáže koordinátor a vedenie školy hodnotí celkovú realizáciu projektu, diseminuje výsledky a ukončí projekt s finančným a vecným vyhodnotením projektuv Mobility Tool-e.
Koordinátor:Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou